Trả lời: Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng:

1. Chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý, lập danh sách BHYT đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý và thân nhân quân nhân, gồm:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ;

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

- Lưu học sinh quân sự nước ngoài trong các học viện, nhà trường quân đội;

- Học sinh, sinh viên hệ dân sự trong các học viện, nhà trường quân đội;

- Thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của các đối tượng do Bộ Quốc phòng quản lý và thân nhân quân nhân.

3. Phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Quốc phòng ký kết hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH để khám, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia BHYT.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.