Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản về pháp luật, kỷ luật; tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề, rút kinh nghiệm về công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thanh niên; bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động và Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”; tổ chức, tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật; hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật; khai thác tủ sách pháp luật; đẩy mạnh công tác PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ; tăng cường tổ chức các phong trào thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn...

leftcenterrightdel

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Quân đội năm 2022. Ảnh minh họa: doanthanhnien.vn

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia có hiệu quả vào Đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027; chú trọng PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật đối với cán bộ, nhân dân ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi.

KHÁNH MINH

* Mời bạn vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.