Hoạt động này đã kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Hằng năm, Vùng 5 Hải quân đều phối hợp với Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải quân tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. 

leftcenterrightdel
Vùng và các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức các hội thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật. 

leftcenterrightdel
Tổ phát thanh tuyên truyền của Vùng xây dựng nội dung phát thanh “Mỗi tuần một điều luật”, sau đó ghi âm và gửi các đơn vị sử dụng. 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563 tìm hiểu kiến thức pháp luật trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân. 

VĂN ĐỊNH (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.