Trả lời: Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, thì: Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Đồng thời, tại Điều 38 của luật này cũng quy định: Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

Đồng chí đang tham gia BHXH bắt buộc, nên khi vợ sinh con, đồng chí được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian nghỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH 2014 và được nhận trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con cho mỗi con.

* Chị Nguyễn Thu Nga ở thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định hỏi: Tôi là lao động hợp đồng đang làm việc trong một đơn vị thuộc quân đội, tôi có thời gian tham gia BHXH bắt buộc được 2 năm. Theo dự kiến, đến tháng 12-2020 tôi sinh con và là thai đôi. Vậy, trường hợp của tôi thì thời gian hưởng chế độ thai sản và chế độ trợ cấp một lần khi sinh con được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Về thời gian hưởng chế độ thai sản: 

Tại khoản 1 Điều 34 của Luật BHXH năm 2014, quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Về trợ cấp một lần khi sinh con:

Tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014 quy định: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của đồng chí sinh đôi nên tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con là 7 tháng (đồng chí có thể nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng). Ngoài ra, đồng chí còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 4 tháng lương cơ sở tại tháng đồng chí sinh con.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND