Những chuyển biến tích cực

Xã Cư Né (Krông Búk, Đắk Lắk) có hơn 3.700 hộ, 16.000 nhân khẩu sinh sống tại 14 buôn, 7 thôn, trong đó, đồng bào DTTS chiếm khoảng 60%. Trước đây, Cư Né từng là xã trọng điểm về an ninh trật tự của huyện Krông Búk, nhất là tình trạng vượt biên trái phép, tội phạm ma túy và các tập tục lạc hậu. Trước thực trạng đó, các cấp, ngành cùng chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhờ đó, tình trạng vượt biên trái phép, các tập tục lạc hậu cơ bản được đẩy lùi, tội phạm ma túy từng bước được khống chế. Tương tự, buôn H'mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar trước đây cũng là một trong những “điểm nóng” về tình trạng tảo hôn, nhiều học sinh bỏ học giữa chừng để lập gia đình. Bằng nhiều giải pháp, trong đó có đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhận thức của người dân được nâng lên, tình trạng tảo hôn từng bước được đẩy lùi. Ông Hoàng Văn Páo, Trưởng buôn Mông cho biết: “Để đẩy lùi tình trạng tảo hôn, xã, buôn đã tích cực, chủ động, linh hoạt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình. Cán bộ thường xuyên đến từng nhà dân tuyên truyền, phân tích để bà con hiểu hệ lụy cũng như hành vi kết hôn khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật”.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó DTTS chiếm 35,7%. Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 8-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo, giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS, miền núi.

Sau 5 năm thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, nội dung đổi mới, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con vùng DTTS đã được nâng cao. “Trong giai đoạn này, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS với 850 lượt người tham gia. Đồng thời, biên soạn 9.785 cuốn "Sổ tay hỏi-đáp" và 20.000 tờ rơi song ngữ Việt-Ê Đê về Luật Hôn nhân và gia đình cung cấp cho các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống; lồng ghép các đề án mục tiêu, các chương trình khác cung cấp kiến thức pháp luật cho người dân. Nhờ đó, tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm đáng kể, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc”, đồng chí H’Yâo Knul, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.

leftcenterrightdel
Phòng Dân tộc huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tại xã Ea Uy. 

 

Tiếp tục đưa pháp luật đến với đồng bào

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch thực hiện một số nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS. Đây là nội dung thứ hai, Tiểu dự án 1, Dự án 10 về phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện kế hoạch của trên, trung tuần tháng 4 vừa qua, Phòng Dân tộc huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 3 xã: Ea Kênh, Ea Uy và Krông Búk với gần 700 người tham gia. Đồng chí Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Dân tộc huyện Krông Pắc cho biết: “Phòng Dân tộc huyện đã chủ động, sớm ban hành kế hoạch, xây dựng nội dung, chuẩn bị tài liệu để giới thiệu đến các học viên, với những nội dung mới, thiết thực với đồng bào DTTS. Hội nghị nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Không riêng huyện Krông Pắc, các huyện, thị xã, thành phố cùng các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS. Chỉ tính trong tháng 4-2023, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào DTTS và miền núi... Với những hoạt động tích cực đó, nhận thức, ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào DTTS tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bài và ảnh: BẢO PHÚC