Trong đó, 456 đơn không đủ điều kiện xử lý, hơn 6.000 đơn đủ điều kiện đã xử lý. Các cơ quan hành chính Nhà nước đã ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết là 3.652/3.927 vụ việc (tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải giải quyết), đạt tỷ lệ 93%.

Ngoài ra, đối với hơn 2.000 đơn không thuộc thẩm quyền, đã ban hành văn bản chuyển đơn, đôn đốc và chỉ đạo cơ quan thẩm quyền giải quyết, trả lời công dân.

Liên quan đến nội dung đơn thư tố cáo, đã tiếp nhận, giải quyết 41/53 vụ. Trong đó có 9 vụ đã thực hiện xong, có 2 tập thể bị xử lý, 12 cá nhân (trong đó, có 11 cán bộ, công chức, viên chức) bị xử lý hành chính.

leftcenterrightdel
Nhà xây trên đất nông nghiệp tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh KT 

Nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, giao đất trái thẩm quyền, cấp sai diện tích đất, sai hiện trạng đất, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định; tố cáo cán bộ, công chức có hành vi sai phạm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Về đơn thư khiếu nại, đã giải quyết 404/491 vụ việc. Trong đó, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 283 vụ, ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại 121 vụ, thông qua đối thoại, giải đáp chính sách pháp luật và công dân rút đơn.

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; chế độ chính sách...

Qua giải quyết khiếu nại đã thu hồi cho Nhà nước và bảo vệ quyền lợi cho 57 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng và hơn 2.400m2 đất.

Về đơn thư kiến nghị, phản ánh, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính trong tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết 3.208/3.383 vụ việc.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH