Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Trường Giang cho biết: Hiện nay, Cục Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc rà soát từng điều, khoản cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, trên cơ sở đó đề xuất nội dung cụ thể của từng quy định. Cục đã xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo 1 của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản, Bảng so sánh nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Theo Phó cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam Mai Thế Toản, đối với Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, cục đã làm rõ khái niệm khoáng sản đi kèm nhằm thể hiện đầy đủ hết các đối tượng điều chỉnh; hoàn thiện quy định về việc thu hồi khoáng sản đi kèm.

 
leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. 

Ngoài ra, bổ sung các trường hợp lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với một số loại khoáng sản đặc thù như khu vực khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, khu vực khoáng sản than; các khu vực đã xác định chủ đầu tư thực hiện dự án trong quy hoạch khoáng sản hoặc trong văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ...

Cục cũng sửa đổi, bổ sung quy định về trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác tại Điều 40; sửa đổi, bổ sung quy định về việc lắp đặt trạm cân khoản 2, Điều 42 để bảo đảm phù hợp với đặc điểm các loại khoáng sản khi khai thác; sửa đổi, bổ sung các quy định về bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng; rà soát, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ môi trường; hoàn thiện các quy định liên quan đến các thủ tục về cấp phép hoạt động khoáng sản.

Cục đề xuất tách quy định về Hồ sơ đăng ký khối lượng khoáng sản thu hồi từ dự án nạo vét hồ, khơi thông luồng lạch; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định trong các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến khoáng sản.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên yêu cầu Cục Khoáng sản Việt Nam chủ trì, hoàn thiện sớm dự thảo Tờ trình, dự thảo 1 của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản và sớm tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập vào ngày 20-2-2023.

Tin, ảnh: LA DUY