Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật Nghĩa vụ quân sự nói riêng của người dân, những ngày tháng 11 này, các thành viên Ban chỉ đạo Đề án 1371 (Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”) Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường bám địa bàn, nhất là tại các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo để tuyên truyền, phổ biến, "đưa" Luật Nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân...

leftcenterrightdel
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân huyện vùng cao Khánh Sơn. 

 

leftcenterrightdel
 Thành viên Ban chỉ đạo Đề án 1371 và cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa phát tờ rơi cho người dân. 

 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa và các già làng trao đổi về công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự ở địa phương.

 

leftcenterrightdel
Chăm chú tìm hiểu pháp luật qua tờ rơi. 

 

leftcenterrightdel
Thanh niên tỉnh Khánh Hòa tích cực tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 


AN KHANG (thực hiện)