Bên cạnh hoạt động tuyên truyền tập trung, các đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, như: Tranh thủ đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn để tuyên truyền, vận động; thành lập các tổ công tác lưu động đến từng gia đình, bản làng, phương tiện tàu, thuyền để tuyên truyền... Nhờ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. 
leftcenterrightdel

Đồn Biên phòng Nhôn Mai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh trên địa bàn. 

leftcenterrightdel
Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quang và người có uy tín tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
leftcenterrightdel
Cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận kiểm tra việc thực hiện cam kết đánh bắt hải sản hợp pháp của chủ tàu, thuyền. 

HẢI THƯỢNG (thực hiện)