Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng BQP; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ; thủ trưởng BQP; thủ trưởng và đại biểu các cơ quan, đơn vị; đại biểu Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương...

Triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực

Thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847, QUTƯ, BQP, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. 

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NGÔ VIỆT TRUNG

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận 01, Nghị quyết 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Trong đó, Cơ quan Thường trực Bộ phận giúp việc QUTƯ biên soạn, cụ thể hóa thành 8 chuyên đề; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân biên soạn hơn 1.000 chuyên đề để đưa vào chương trình giáo dục cơ bản, giáo dục thường xuyên cho các đối tượng. 

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các sáng kiến, mô hình tại hội nghị.

QUTƯ, BQP, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữa phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nêu cao ý chí, tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đặc biệt, luôn tận tâm, tận lực với công việc đảm nhiệm, đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính; tận tụy nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; sáng tạo nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả, sản phẩm hữu ích phục vụ quốc phòng và dân sinh.

Là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, toàn quân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. Các cơ quan, đơn vị luôn tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đạt hiệu quả thực chất. 3 năm qua, toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2,5 triệu người; hỗ trợ xây dựng 6.613 căn nhà đại đoàn kết cùng nhiều việc làm ý nghĩa, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa-tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong 3 năm qua, toàn quân đã huy động hơn 238.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; hơn 13.000 lượt phương tiện; tham gia tìm kiếm cứu nạn 4.312 vụ, cứu được 4.078 người, di dời hơn 40.000 hộ dân tới nơi an toàn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để giúp đỡ nhân dân ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, làm ngời sáng thêm phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp luôn tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên luôn coi trọng đánh giá cam kết thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847. Kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm, có trên 90% cán bộ, đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Làm cho bộ đội “muốn học tập, muốn làm theo” Bác

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847. Các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả. Bộ phận giúp việc QUTƯ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động, có nhiều đổi mới trong tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện, bảo đảm cho các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, QUTƯ ngày càng đi vào đời sống bộ đội thiết thực, hiệu quả, sâu sắc và toàn diện.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan khu trưng bày, giới thiệu các sáng kiến, mô hình tại hội nghị. 

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, việc triển khai thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Luôn nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục tô thắm truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” và tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. QUTƯ, BQP đã vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạch định đường lối, chủ trương lớn để xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847.  

Thời gian tới, để toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 01 và Nghị quyết 847 đạt kết quả toàn diện, vững chắc hơn, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 847 của QUTƯ gắn với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chú trọng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong điều kiện mới; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chiến lược, đề án đã ban hành. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, nhất là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Duy trì nghiêm túc, thực chất, hiệu quả việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên gương mẫu trước quần chúng”. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc các cấp; làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống và hoạt động của bộ đội, thực sự gần gũi với bộ đội, để bộ đội “dễ học tập, dễ làm theo” và “muốn học tập, muốn làm theo”...

Bộ trưởng Phan Văn Giang tin tưởng, với quyết tâm chính trị, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất cao; với bản chất, truyền thống của Quân đội anh hùng, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 80 tập thể, 114 cá nhân; Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho 10 tập thể, 11 cá nhân. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã trao thưởng tặng 40 tập thể và 20 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 01 và Nghị quyết 847. 

MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.