Quyết định táo bạo mở Đường Hồ Chí Minh trên biển thể hiện ý chí, khát vọng giành độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc ta. Tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo vượt qua mọi hy sinh, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số để vận chuyển lực lượng, vũ khí, vật chất cần thiết vào chiến trường đã làm nên con đường huyền thoại trên biển.

Thực tiễn đã chứng minh, quyết định thành lập Đoàn 759 vận tải biển (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) và sự ra đời của Đường Hồ Chí Minh trên biển đã mở ra tuyến hàng hải chiến lược, không chỉ kịp thời phục vụ nhu cầu cấp thiết cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà còn mở đường cho sự phát triển lực lượng vận tải biển của Quân đội ta, đất nước ta.

leftcenterrightdel
Khu di tích K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng)-nơi những đoàn tàu không số xuất phát chở vũ khí vào chiến trường miền Nam. Ảnh tư liệu 

Thực tiễn cũng đã chứng minh, chính sự mưu trí, sáng tạo, đặc biệt là tinh thần kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh của bộ đội “tàu không số” là yếu tố quyết định thành công của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong điều kiện tàu nhỏ bé, thô sơ, hoạt động giữa biển khơi với sóng cả, bão tố hiểm nguy, nhất là quân Mỹ-ngụy luôn tập trung lực lượng lùng sục, tìm diệt bằng nhiều phương tiện hiện đại, nhưng bộ đội “tàu không số” luôn giữ vững “chí thép, lòng son”, bằng mọi cách đưa người và hàng vào chi viện miền Nam. Sự can trường, mưu lược đó chính là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Tầm nhìn chiến lược, chủ trương sáng suốt, táo bạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương-Bộ Tổng Tư lệnh được bộ đội “tàu không số” nỗ lực thực hiện và quân dân các vùng ven biển, cửa sông đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ đã làm nên thành công-kỳ tích của Đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tự hào ôn lại lịch sử, truyền thống, nhận rõ giá trị đặc biệt của Đường Hồ Chí Minh trên biển và khâm phục vô cùng những cán bộ, chiến sĩ “tàu không số”, chúng ta càng thấy cần thiết phải phát huy giá trị của kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển trong thời kỳ mới.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nỗ lực đổi mới sáng tạo để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc là tinh thần chung được Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh. Để tạo sự phát triển nhanh và bền vững, Đảng ta khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đó chính là sự vận dụng những bài học quý đã làm nên kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển mà mỗi cán bộ, đảng viên và người Việt Nam hôm nay cần phấn đấu thực hiện.

Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh... Để thực hiện hiệu quả chiến lược biển thì bài học kinh nghiệm và truyền thống mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, nhất là ý chí quyết tâm, sự táo bạo và các giải pháp sáng tạo, linh hoạt rất cần được vận dụng, phát huy nhằm tạo bước phát triển đột phá, trước hết là về vận tải biển và dịch vụ cảng biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Với cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta, giá trị, bài học quý báu nhất-nhân tố quyết định làm nên kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển chính là bản lĩnh can trường, dũng cảm vô song, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của bộ đội “tàu không số”. Khi đã quyết chí thì dù nguy nan, gian khổ mấy cũng tìm cách vượt qua để giành thắng lợi. Vì thế, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân phải thật sự nêu gương về tinh thần cống hiến, hy sinh, đồng thời làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng để bộ đội luôn có bản lĩnh, tinh thần, tâm thế đó; bảo đảm cho dù hoàn cảnh, tình huống nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thành công sẽ đến từ đường lối đúng, cùng quyết tâm cao và sự nỗ lực sáng tạo, đột phá. Truyền thống và bài học từ kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển còn nguyên giá trị với các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển hôm nay và mai sau!

QĐND