leftcenterrightdel

 Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả vượt trội về kinh tế-xã hội. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt mức cao (đạt 9,61%); tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 10.967 tỷ đồng, bằng 99,7% dự toán địa phương, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt, không để bùng phát, lây lan diện rộng. Công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo liên tục, quyết liệt. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh.

Hoạt động du lịch, dịch vụ sôi nổi, tăng trưởng mạnh, đặc biệt tổ chức thành công Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022; giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm và thực hiện trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương; hoạt động doanh nghiệp phục hồi nhanh, bền vững sau dịch Covid-19... Kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư công, huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư...; đồng thời thống nhất một số giải pháp, biện pháp trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự đô thị, xây dựng; giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm....

Tin, ảnh: BẢO MINH