Dịch vụ công trực tuyến được Kho bạc Nhà nước triển khai thí điểm từ năm 2016 và phủ sóng diện rộng tới tất cả các đơn vị kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố vào đầu năm 2018. Dịch vụ công trực tuyến đã trở thành kênh giao dịch hiện đại, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách thuận lợi trong giao dịch.

Qua gần 5 năm từ thực hiện thí điểm đến triển khai diện rộng trên cả nước, đến nay Kho bạc Nhà nước đã cung cấp 100% thủ tục hành chính mức độ 4 (9 thủ tục) lên dịch vụ công trực tuyến và 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc tham gia dịch vụ công trực tuyến. Trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 150.000 giao dịch, ngày cao điểm 200.000 giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước đã tiến hành xây dựng và cung cấp ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động, cho phép chủ tài khoản, kế toán trưởng của đơn vị giao dịch có thể nhận, tra cứu thông tin về biến động số dư tài khoản, trạng thái xử lý hồ sơ giao dịch qua điện thoại thông minh.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước đã cung cấp thêm kênh giao dịch điện tử, là một bước tiến lớn trong việc hình thành kho bạc điện tử, là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của Kho bạc Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, đáp ứng được các chủ trương định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống chính phủ điện tử.

Để phát huy các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại, đặc biệt để giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tại các vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đang nỗ lực đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến để giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhiều thuận lợi hơn nữa trong giao dịch với kho bạc.

VIỆT CHUNG