Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị để triển khai thực hiện: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tương ứng 8,6%, trong đó ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 5,1%; ngành công nghiệp-xây dựng tăng 13,92%; ngành dịch vụ tăng 7,9%; thuế sản phẩm tăng 4,9%.

Cơ cấu kinh tế, ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản chiếm tỷ trọng 26,91%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 27,80%; ngành dịch vụ 41,39%; thuế sản phẩm 3,90%. GRDP bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 7 xã; kim ngạch xuất khẩu 750 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu 115 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.815 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 46.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 123.000 tỷ đồng.

leftcenterrightdel

Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu GRDP năm 2024 là 8,6%. Ảnh minh họa/UBND tỉnh Gia Lai cung cấp. 

Tỷ lệ đô thị hóa đạt 34%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,12%; số lao động được tạo việc làm mới 26.800 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn 6,11%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 3%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với huyện nghèo đặc biệt Kông Chro là 5,5%.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 68,03%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 94%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở đến trường 96,8%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 95%; số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27,6 giường/vạn dân; số bác sĩ/vạn dân là 8,6 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 93,75%.

Tỷ lệ che phủ của rừng (kể cả cây cao su) là 47,5%; diện tích trồng rừng trong năm 2024 đạt 9.000ha; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 97,9%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 80%; tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị đạt 90,6%.

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được giao nói trên, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

TUẤN SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.