Cụ thể có 3.705 cuộc thanh tra, kiểm tra tại đơn vị; tiến hành kiểm tra 28.835 hồ sơ tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 2.932.605 triệu đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 705.482 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 2.148.091 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 79.032 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN trong kỳ 574.226 triệu đồng.

leftcenterrightdel

Trong tháng 4-2024, thanh tra của Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã triển khai thực hiện tổng số 32.530 cuộc thanh tra, kiểm tra. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong đó, thanh tra Bộ đang tiến hành thanh tra trực tiếp tại 10 cuộc thanh tra thuộc Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024. Toàn hệ thống thuế đã thực hiện 3.481 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm 14 cuộc kiểm tra nội bộ); kiểm tra 28.639 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Kiến nghị xử lý tài chính 2.775.382 triệu đồng (bao gồm: Kiến nghị nộp NSNN 555.036 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 72.005 triệu đồng; xử lý tài chính khác 2.148.071 triệu đồng). Số tiền đã nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 475.140 triệu đồng.

Cơ quan hải quan đã thực hiện 102 cuộc thanh tra, kiểm tra tại đơn vị và 196 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan. Kiến nghị xử lý tài chính số tiền 156.992 triệu đồng (bao gồm: Kiến nghị nộp NSNN 149.995 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 6.997 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 27.451 triệu đồng.

TẠ TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.