Theo kết quả được công bố, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ 3 về chỉ số Par Index với kết quả Chỉ số cải cách hành chính đạt 89,18%. Đây là năm thứ 10 liên tiếp (2014-2023), Bộ Tài chính nằm trong nhóm 3 bộ, cơ quan ngang bộ dẫn đầu PAR Index.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: tcnn.vn 

Trong đó, các chỉ số cụ thể lần lượt là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 93,73%; Cải cách thể chế đạt 76,58%; Cải cách thủ tục hành chính đạt 84,08%; cải cách tổ chức bộ máy đạt 95,15%; cải cách chế độ công vụ đạt 93,01%; cải cách tài chính công đạt 95,20% và xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đạt 88,62%.

Kết quả trên cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại Bộ Tài chính tiếp tục được quan tâm thực hiện nhằm đẩy mạnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

leftcenterrightdel

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ. Ảnh: mof.gov.vn 

Kết quả đánh giá PAR Index năm 2023 cũng tiếp tục khẳng định đây là công cụ quản lý quan trọng, thước đo giúp xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Tài chính nói riêng và các Bộ, ngành, địa phương nói chung. Đồng thời, việc đánh giá PAR Index năm 2023 đã nâng cao mức độ cá thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

HOÀNG LAN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.