Trước đó, ngày 22-6-2022, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) đã ban hành Quyết định số 2648/QĐ-TCĐBV về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng (TCCS 42:2022/TCĐBVN).

Tiêu chuẩn quy định, trong thời gian phân kỳ có thể chấp nhận cho hạn chế tốc độ khai thác (tốc độ lưu hành cho phép) thấp hơn tốc độ của đường cao tốc trong tương lai khi đã được xây dựng hoàn chỉnh và có thể đề xuất việc hạn chế tải trọng xe nặng.

Việc lựa chọn tốc độ khai thác sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định trong phương án tổ chức giao thông. Tốc độ khai thác cho phép (tốc độ lưu hành cho phép) phụ thuộc vào tình trạng thực tế của đường, điều kiện thời tiết, tình trạng giao thông... Trong mọi trường hợp, tốc độ khai thác tối đa không nên quá 90km/h.

leftcenterrightdel
Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Túy Loan/ Ảnh minh họa/ TTXVN. 

Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong thiết kế, tổ chức giao thông đối với đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, các Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải các địa phương trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra an toàn giao thông nghiên cứu, rà soát các yêu cầu thiết kế, tình trạng thực tế của tuyến đường, điều kiện thời tiết, các giải pháp an toàn giao thông.

Mục tiêu để đưa ra đánh giá đảm bảo phù hợp với tốc độ khai thác hoặc có điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật nếu cần như: Làn tăng, giảm tốc, khoảng cách an toàn, hệ thống an toàn giao thông để có thể đưa các công trình, dự án đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư nêu trên vào khai thác với tốc độ 90km/h.

Trên cơ sở kết quả rà soát của đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra an toàn giao thông, các đơn vị theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền thực hiện bổ sung, điều chỉnh thiết kế các hạng mục công trình thuộc dự án (nếu cần), bảo đảm khi đưa dự án đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên) vào khai thác với tốc độ khai thác 90km/h được an toàn, đồng bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo Bộ Giao thông vận tải, trong 23 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 và 2021 - 2025 đã và đang triển khai, chỉ có duy nhất dự án cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây được đầu tư với quy mô 4 làn xe bề rộng nền đường 25m, bề rộng mặt đường 23,5m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Các dự án thành phần còn lại được đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

HỒNG QUANG