Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (1-4-1992/1-4-2022), đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Thuận đã dành cho Báo Quân đội nhân dân cuộc trao đổi về những nội dung trên.

Phóng viên (PV): Sau ngày tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung tay xây dựng quê hương. Đề nghị đồng chí cho biết một số thành tựu Ninh Thuận đạt được trong 30 năm qua?

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận. Ảnh: VĂN NỶ. 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Ngày 1-4-1992, tỉnh Ninh Thuận chính thức được tái lập theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII. Bên cạnh những động lực tinh thần, quyết tâm phát triển, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như xuất phát điểm nền kinh tế thấp; cơ cấu kinh tế lạc hậu; hệ thống kết cấu hạ tầng yếu kém; thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách thấp; đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn ra thường xuyên... tác động đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH.

Song, được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyết tâm cao, mạnh dạn tìm tòi đổi mới, sáng tạo, xác định đúng chiến lược phát triển, có lộ trình, bước đi, giải pháp phù hợp. Vì vậy, kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ bình quân tăng 8,14%/năm; từ vị trí xếp hạng thấp, vươn lên thành địa phương có thu nhập trung bình; thu ngân sách duy trì ở mức cao, bình quân tăng 19%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 1992 là 67,8 tỷ đồng, đến năm 2021 là 29.920 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người hiện nay đạt 68,4 triệu đồng/người, rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với cả nước. Qua hai năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh vẫn thuộc nhóm 5 tỉnh đứng đầu cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Nhiều dự án có quy mô lớn về năng lượng tái tạo, du lịch được đầu tư, hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần mở ra nhiều triển vọng mới. Các công trình thủy lợi đa mục tiêu phát huy hiệu quả trong phòng, chống, ứng phó biến đổi khí hậu, cơ bản giải quyết được vấn đề nước sinh hoạt, sản xuất cho hiện tại và tương lai. Mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện và có bước phát triển nhanh, trải đều khắp các địa bàn trong tỉnh.

Cùng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, thông tin truyền thông và các lĩnh vực xã hội khác có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Chất lượng giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đến nay còn 4,56%; KT-XH khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát huy.

PV: Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đã có những kết quả tiến bộ về công tác xây dựng Đảng, đồng chí có thể đánh giá khái quát nét nổi bật trong công tác này?

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả toàn diện. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc; từng bước khắc phục được hạn chế về chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gắn với khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, nhờ đó, tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng tinh, gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường bồi dưỡng, luân chuyển để đào tạo, rèn luyện cán bộ, tạo môi trường thuận lợi để họ khẳng định mình. Tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển; đại đa số đảng viên có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công Dự án khu du lịch Cap Padaran Mũi Dinh tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.  

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được đổi mới, triển khai đúng phương châm, phương pháp, định hướng chỉ đạo của Trung ương; tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nhiều cấp ủy lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, giám sát; gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

PV: Là tỉnh có địa hình đa dạng, vừa có đồng bằng, vừa có biển, đảo và rừng núi, Ninh Thuận giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, QPAN. Vậy, địa phương đã có chủ trương, giải pháp nào để phát triển KT-XH gắn với tăng cường QPAN, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Ninh Thuận có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, QPAN; là đầu mối giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 27 lên Nam Tây Nguyên, có tuyến đường sắt Bắc-Nam đi qua; có sân bay quân sự Thành Sơn, phía Bắc giáp sân bay quốc tế và quân cảng Cam Ranh; là địa phương được xác định là trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước...

Thời gian qua, tỉnh luôn xác định phát triển KT-XH gắn với tăng cường QPAN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về QPAN; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Tập trung phát triển KT-XH nhanh, bền vững tạo tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của địa phương; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cùng với đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, ban hành các quy định để thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với QPAN, đối ngoại. Quá trình triển khai quy hoạch, thực hiện các dự án phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ với thẩm định về quy hoạch quốc phòng, thế trận phòng thủ. Trong mỗi công trình, dự án luôn tính đến chức năng lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển KT-XH, vừa tạo tiềm lực cho yêu cầu phòng thủ. Ngoài ra, tập trung bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, các công trình phục vụ nhiệm vụ QPAN trên địa bàn; giải quyết có hiệu quả tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo và các vấn đề trên lĩnh vực KT-XH liên quan đến đất QPAN theo đúng quy định của pháp luật.

PV: Diễn biến dịch Covid-19 trong hai năm qua đặt ra không ít những khó khăn, thách thức, Đảng bộ tỉnh có những giải pháp nào nhằm đạt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo, cũng như đưa Ninh Thuận trở thành cực tăng trưởng trong vùng Duyên hải miền Trung, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả lĩnh vực. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với thực hiện có hiệu quả cơ chế khuyến khích và bảo vệ sự năng động, sáng tạo của cán bộ vì lợi ích chung.

Xây dựng, triển khai và thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vị thế, vai trò của Ninh Thuận là động lực, là cực tăng trưởng mới trong liên kết vùng Duyên hải miền Trung và các tỉnh lân cận. Huy động và sử dụng các nguồn lực được hỗ trợ, phát huy ý thức tự lực, tự cường, triển khai thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển KT-XH với lộ trình thích hợp. Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đột phá các lĩnh vực kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, du lịch, kinh tế đô thị... Tập trung phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án (Cảng biển tổng hợp Cà Ná, dự án Tổ hợp điện khí Cà Ná và Khu công nghiệp Cà Ná).

Tiếp tục đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện; nâng chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động để giải quyết việc làm. Đẩy mạnh sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách xã hội, chính sách người có công; chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng đến năng lực của hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tăng cường QPAN, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, coi đây là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

VŨ DUY HIỂN (thực hiện)