Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Doan cho biết: Hội Khuyến học Việt Nam đã và đang triển khai các chủ trương của Đảng, các quyết định của Chính phủ về phát triển các mô hình học tập: Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập và từ năm 2021 đến nay thêm mô hình “Công dân học tập”…

Những năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã thực hiện tốt các kế hoạch công tác đã đề ra trong từng giai đoạn trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống khuyến học và sự đoàn kết, thống nhất với các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các trường đại học... thông qua các chương trình phối hợp đã ký kết.

Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư, đến nay Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết được với 12 tổ chức bộ, ngành, tổ chức chính trị (Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người Cao tuổi Việt Nam).

Thông qua hội nghị, Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp triển khai các nội dung về thực hiện các chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời thông qua các mô hình học tập (Gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và nòng cốt là mô hình “Công dân học tập”) trong toàn quân phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
 Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhiều nội dung phối hợp để triển khai thực hiện, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; gắn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời với xây dựng trách nhiệm công dân trong tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; phát huy trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam và trong các cơ quan, đơn vị thuộc QĐND Việt Nam.

Xây dựng mô hình “Công dân học tập” trong cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam và trong cán bộ, chuyên viên thuộc cơ quan Hội Khuyến học Việt Nam; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ, chiến sĩ thông qua việc xây dựng các mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”. Triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, năng lực số... tại các cơ quan, đơn vị Quân đội theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; tham gia chia sẻ tri thức về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời cho các học viên tại các học viện, nhà trường, trung tâm đào tạo của Quân đội; quan tâm xây dựng nguồn quỹ hoạt động nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ và con em cán bộ, chiến sĩ có nhiều cố gắng, đạt thành tích tốt, tiêu biểu trong học tập.

Phối hợp trao học bổng cho những cán bộ, chiến sĩ, học viên có thành tích tốt; vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nơi đơn vị đứng chân tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục: “Vì em hiếu học”; “Nâng bước em đến trường”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Con nuôi ngư dân”...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở này, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị các cấp từ Trung ương đến địa phương, tổ chức thuộc hệ thống của mình triển khai các nội dung phối hợp hoạt động. Hằng năm có đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm và bổ sung kịp thời những nội dung mới. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất bổ sung, chỉnh sửa, hướng dẫn cơ sở thực hiện.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ