Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào; động viên, khích lệ các em không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, góp phần xây dựng đất nước Lào trong tương lai. 

MINH ĐỨC