Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Vusta và các hội thành viên, nơi tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.

leftcenterrightdel

Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 

Hiện nay, Vusta có 69 cơ quan báo chí trong hệ thống bao gồm: 1 Báo (Báo Tri thức và Cuộc sống), 47 tạp chí trực thuộc các hội ngành toàn quốc và 21 tạp chí trực thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Vusta. Với hệ thống cơ quan báo chí đông đảo và đa dạng, trong thời gian qua, báo chí của Vusta đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng chính trị, tư tưởng đối với trí thức khoa học và công nghệ.

Báo chí của Vusta thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao dân trí. Các tạp chí khoa học kỹ thuật chuyên ngành là nơi đăng tải, công bố kết quả các công trình nghiên cứu, trao đổi học thuật, góp phần đào tạo các nhà khoa học trẻ và đóng góp vào sự phát triển các ngành, lĩnh vực.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội thảo.

Để đẩy mạnh công tác truyền thông và phổ biến kiến thức của các hội ngành toàn quốc trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Vusta cần đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông. Ví dụ, ngoài tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, thì Vusta có thể tổ chức hội thi về công tác truyền thông, phổ biến kiến thức. Bên cạnh đó, cần huy động kinh phí, nhân lực, vật lực từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước để hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức của Vusta đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Hữu Giới nhấn mạnh, cần liên kết một số hội ngành có tính chất tương đồng, để phối hợp tổ chức công tác truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, tránh tình trạng hội nào biết hội đấy, ít có mối liên kết, chia sẻ thông tin và truyền thông.

Vusta cũng cần đẩy mạnh triển khai công tác thi đua, khen thưởng hằng năm để tôn vinh, khen thưởng các hội ngành, thành viên có nhiều hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ tốt, các điển hình tiên tiến.

Tin, ảnh: LA DUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.