Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Đặng Xuân Thanh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết: Những năm qua khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng song vẫn còn những điểm hạn chế, đòi hỏi cần có những giải pháp và định hướng trong thời gian tới. Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, hướng tới đề xuất các quan điểm, mục tiêu, giải pháp xây dựng và phát triển khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới năm 2045. 

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Hội thảo Khoa học xã hội và nhân văn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW.

 

GS, TS Hồ Sĩ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội cho rằng: Khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam còn nhiều hạn chế. Môi trường sáng tạo ở Việt Nam chưa thật sự là môi trường học thuật, thông thoáng để khoa học xã hội và nhân văn thể hiện hết sức mạnh trí tuệ. Về mặt xã hội còn thiếu cơ chế hữu hiệu để tiếng nói của khoa học xã hội và nhân văn đi vào chính sách.

Tuy vậy, Việt Nam với những nét đặc thù độc đáo về văn hóa, lịch sử, xã hội và con người là khách thể đầy thu hút của khoa học xã hội và nhân văn. Phần lớn trí thức nước ngoài khi nghiên cứu về Việt Nam đều trở nên danh tiếng, những tác phẩm, tác giả hiểu biết sâu về Việt Nam ngày càng nhiều bởi khách thể nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam có nhiều chủ đề hấp dẫn. Đây chính là lợi thế để khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam phát triển và là cơ hội để các nhà khoa học nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam.

Tin, ảnh: LA DUY