Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, năm học 2023-2024, toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét tốt nghiệp THCS. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, năm học 2023-2024 số lượng học và tỷ lệ tuyển sinh vào trường THPT theo kế hoạch là khoảng 102.000 học sinh.

Trong đó, tuyển vào công lập là 77.480 học sinh, chiếm tỷ lệ 59,96%, gồm 4 trường THPT chuyên và có lớp chuyên, 115 trường THPT không chuyên, 9 trường THPT công lập tự chủ tài chính, 4 trường THPT công lập hiệp quản.

leftcenterrightdel

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phản hồi thông tin tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập “thấp kỷ lục”. Ảnh: qdnd.vn

Tuy nhiên, sau khi căn cứ vào kết quả tuyển sinh lớp 10 thực tế trên địa bàn thành phố từ ngày 5 đến 7-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xét duyệt điểm chuẩn bổ sung cho 31 trường để bảo đảm quyền lợi tối đa cho học sinh.

Căn cứ vào đó, Hà Nội dự kiến tỷ lệ học sinh nhập học vào lớp 10 công lập đạt 60,9% với tổng số 78.623 học sinh, tăng 1.000 học sinh so với năm học trước. Như vậy, thông tin tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024 của Hà Nội thấp kỷ lục là không đúng.

Việc phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS của Hà Nội căn cứ vào Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục và dựa trên Kế hoạch của UBND TP Hà Nội triển khai Đề án Giáo dục nghề nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 với định hướng tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp THCS vào lớp 10 THPT công lập là 60%.

Với tỷ lệ này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định, Hà Nội không thiếu chỗ học cho học sinh tốt nghiệp THCS về tổng thể, tuy nhiên, tình trạng quá tải vẫn xảy ra cục bộ tại một số quận nội thành.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang phối hợp với các quận, huyện để rà soát lại số lượng cư dân trên từng địa bàn để có căn cứ điều chỉnh, phân bổ khu vực tuyển sinh, tránh quá tải tuyển sinh vào lớp 10 công lập tập trung vào một số địa bàn của thành phố. Nhiều giải pháp về tăng trường, lớp đối với bậc THPT cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa ra; đồng thời khẳng định đến năm 2025, Hà Nội cơ bản sẽ giải quyết được tình trạng thiếu cơ sở vật chất của các trường THPT công lập trên địa bàn Thành phố.

QUỐC TRÍ