Chương trình đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số tạo điều kiện để người dân bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mở, linh hoạt với nhiều mô hình, từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đẩy mạnh học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa. Ảnh: Vietnam+ 

Đến năm 2030, chương trình phấn đấu 90% thư viện công cộng cấp huyện có cung cấp dịch vụ phục vụ việc học tập suốt đời cho mọi người; 70% bảo tàng xây dựng và triển khai chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật cho người dân...

HOA LƯ