Hội nghị đánh giá, những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, các cơ sở giáo dục đại học, các nhà trường Quân đội thực hiện tốt công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị.  

Trong đó, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo Bộ trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở đào tạo đại học tổ chức tuyển chọn, bảo đảm đúng trình tự, chất lượng, hiệu quả. Năm 2023, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đã tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và phối hợp với Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành khảo sát và tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị tại 9 cơ sở giáo dục đại học trên các địa bàn khác nhau.

leftcenterrightdel

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì hội nghị. 

Cấp ủy, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị hằng năm; chủ động xây dựng kế hoạch, nắm và tạo nguồn nam sinh viên tốt nghiệp, sẵn sàng đăng ký tham gia tuyển chọn phù hợp, sát tình hình thực tiễn của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị, kịp thời giải quyết các vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình tuyển chọn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Những năm qua, chất lượng nam sinh viên được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị 100% đạt phẩm chất đạo đức, chính trị tốt; 100% sinh viên hoàn thành khóa đào tạo và được phong quân hàm sĩ quan dự bị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển chọn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học cần quán triệt, triển khai làm đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi khi được đào tạo sĩ quan dự bị; động viên, ưu tiên lựa chọn những sinh viên có năng lực, phẩm chất, thể lực tốt đi đào tạo sĩ quan dự bị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh phát biểu tại hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học trong tuyển chọn, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng và kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh.

Các cơ sở đào tạo cần thường xuyên trao đổi với đơn vị cung cấp nguồn và đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng có những giải pháp hiệu quả, nhằm tạo nguồn tốt, ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan dự bị.

Tại hội nghị, Bộ Giáo và Đào tạo đã khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân thuộc các cơ sở đào tạo đại học có thành tích nổi bật trong công tác tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị giai đoạn 2020-2023.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN