Năm học 2022-2023, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Binh chủng TTLL về công tác giáo dục-đào tạo trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Đại tá Trần Đức Thọ, Phó tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu tại lễ khai giảng. 

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Hoan, Hiệu trưởng Nhà trường đọc diễn văn khai giảng.
leftcenterrightdel
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin duyệt đội ngũ tại lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Nhà trường đã chú trọng, quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên. Hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học; công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới, đi vào thực chất. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành giáo dục-đào tạo có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nền nếp huấn luyện được duy trì nghiêm túc; thực hiện “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất” ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại tá Lê Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin cho biết: Năm học 2023-2024, Đảng ủy, Ban giám hiệu xác định đột phá vào ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành huấn luyện và giảng dạy gắn với khai thác hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo, kho học liệu số. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng “dạy học tích hợp”, tăng cường năng lực xử lý tình huống thực tiễn, rèn luyện tác phong người thợ; dạy cách học, cách nghĩ và năng lực tư duy sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng học tập của học viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Trần Đức Thọ, Phó tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí Phó tư lệnh Binh chủng TTLL yêu cầu: Năm học 2023 - 2024, Nhà trường cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Binh chủng về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, để điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị khí tài của các đơn vị trong toàn quân.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy nội lực, xây dựng Nhà trường theo mô hình “Nhà trường thông minh” gắn với chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo; xây dựng môi trường sư­ phạm quân sự tốt đẹp, lành mạnh, có nếp sống nhân ái, dân chủ, văn minh, thực sự mẫu mực về mọi mặt.

Tin, ảnh: TRẦN HUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.