Năm học 2021-2022, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ, nổi bật là: Tổ chức khai giảng và điều hành huấn luyện cho 11 đối tượng/34 lớp; tổ chức thực tập cuối khóa cho các đối tượng học viên và thông báo trên máy cho học viên báo vụ đạt chất lượng tốt; tổ chức thi kết thúc học phần cho 428 lượt lớp, với tỷ lệ khá, giỏi đạt 96,96%; tổ chức ôn, thi tốt nghiệp, bế giảng ra trường cho 8 Khóa học viên, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; tỉ lệ khá, giỏi đạt 79,73% đạt đơn vị huấn luyện khá...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Nhà trường đã đạt được; đồng thời yêu cầu nhà trường có những chủ trương, biện pháp, kế hoạch cụ thể để khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu trong năm học 2021-2022.

Năm học 2022-2023, nhà trường cần tiếp tục quán triệt, triển khai “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xây dựng “nhà trường thông minh” và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng chiến đấu của đơn vị”; chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, trong đó tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, ngoại ngữ, tin học và kinh nghiệm thực tiễn; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, lấy chất lượng học viên ra trường làm mục tiêu đào tạo, không chạy theo thành tích. Tập trung xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: QUỐC HUY - ĐÀM THƯ