Trong những năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc học viện luôn coi trọng công tác huấn luyện thể lực, xác định đào tạo phải đi đôi với rèn luyện sức khỏe, do vậy mỗi học viên học tập tại Học viện Kỹ thuật quân sự không chỉ được trang bị kiến thức mà còn phải thường xuyên rèn luyện để có thể lực tốt.

leftcenterrightdel
Hằng năm mỗi học viên đều được kiểm tra thể lực 4 lần.

Mỗi học viên đào tạo dài hạn kỹ sư quân sự hệ đại học tại Học viện Kỹ thuật quân sự phải đáp ứng đủ 5 chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp, bao gồm: Kiến thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn; ngoại ngữ B1: tiếng Nga, tiếng Anh; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; năng lực chỉ huy và tác phong quân nhân; sức khỏe và rèn luyện thể lực. Trong đó, chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn và chuẩn đầu ra về năng lực chỉ huy và tác phong quân nhân là hai chuẩn đầu ra chính, được rèn luyện xuyên suốt. Với chuẩn đầu ra về sức khỏe và rèn luyện thể lực, để đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra trong điều kiện là một trong số ít các trường quân đội có học viên nữ, Học viện Kỹ thuật quân sự đã xây dựng các nội dung huấn luyện và đặt ra yêu cầu riêng giữa học viên nam và học viên nữ, đảm bảo phù hợp nền tảng thể lực của mỗi nhóm đối tượng.

Trong 5 năm học tập và rèn luyện thể lực tại học viện, hằng năm mỗi học viên đều được kiểm tra thể lực 4 lần (mỗi quý kiểm tra một lần), mỗi lần kiểm tra, học viên thực hiện 5 nội dung: Chạy 100m; co tay xà đơn (chống tay xà kép, nâng tạ 25kg); bật ba bước chụm chân; chạy 3000m và bơi tự do/3 phút, trong 5 nội dung kiểm tra học viên phải đạt tối thiểu 4 nội dung trở lên, trong đó nội dung bơi bắt buộc phải đạt yêu cầu trở lên thì mới đạt.

leftcenterrightdel
Để rèn luyện thể lực đạt hiệu quả đòi hỏi cần có phương pháp huấn luyện thể lực. 

Để việc đánh giá trình độ thể lực của học viên phản ánh đúng thực lực, khắc phục những hạn chế trong huấn luyện thể lực của học viên, Đảng ủy - Ban Giám đốc học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm công tác huấn luyện thể lực đối với học viên, ban hành một số văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra rèn luyện thể lực. Sau khi các cơ quan, đơn vị đồng bộ vào cuộc, tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra rèn luyện thể lực bắt đầu đối với học viên đào tạo kỹ sư quân sự được triển khai thực hiện từ năm 2017 và áp dụng cho học viên khóa 48.

Theo Thượng tá Phạm Văn Chí, Trưởng ban Quản lý thể thao, văn phòng, Học viện Kỹ thuật quân sự, năm 2017 kiểm tra chuẩn đầu ra rèn luyện thể lực cho học viên K48 lần đầu chỉ đạt khoảng 25 - 27% và đến lần kiểm tra thứ tư mới hoàn thành 100% đạt yêu cầu nhưng sau 5 năm, đến năm 2022, chất lượng thể lực của học viên đã được nâng lên rõ rệt. Năm 2022 lần kiểm tra đầu tiên tỷ lệ đạt yêu cầu đã lên đến hơn 90 %, thậm chí có đơn vị đạt hơn 95%. Đây là kết quả ấn tượng khẳng định những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò học viện trong việc đảm bảo chuẩn đầu ra về rèn luyện thể lực”.

leftcenterrightdel
Tập luyện bơi tại Học viện Kỹ thuật quân sự. 

Trung tá Nguyễn Văn Như, Khoa Quân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự chia sẻ: "Để rèn luyện thể lực đạt hiệu quả thì cán bộ giảng dạy phải có phương pháp tổ chức, phương pháp huấn luyện thể lực cho bộ đội. Đối với các tiêu chí rèn luyện thể lực liên quan đến sức mạnh, sức bền, là yêu cầu khó đối với học viên nữ thì không những đòi hỏi học viên nữ có nền tảng thể lực vững chắc mà còn đòi hỏi ý chí nỗ lực. Vai trò của giáo viên, người hướng dẫn phải ổn định tinh thần".

Trung sĩ Hoàng Thị Thương, học viên Lớp Khí tài quang-Quang điện tử, Đại đội 255, Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Đối với những nội dung khó như chạy 1.500m thì với những học viên nữ như chúng tôi sẽ luyện tập theo thứ tự tăng dần. Yêu cầu chuẩn đầu ra là 4 vòng tương đương với 1.500m thì chúng tôi sẽ luyện tập từ từ, từ 3 vòng đến 4 vòng lên 5 vòng, 6 vòng, đảm bảo đạt kết quả tốt lúc kiểm tra thật”.

Có thể khẳng định, sau 5 năm triển khai thực hiện đánh giá chuẩn đầu ra rèn luyện thể lực đối với học viên đào tạo kỹ sư quân sự, đã giúp cho cán bộ, học viên tại Học viện Kỹ thuật quân sự có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về việc rèn luyện sức khỏe, từng học viên đã tự giác chấp hành chế độ rèn luyện, phong trào hoạt động thể thao, chất lượng thể lực được nâng cao.

BĂNG CHÂU