Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyên truyền tuyển sinh tại Đồng Nai

Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyên truyền tuyển sinh tại Đồng Nai

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Sơn La, Điện Biên

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Sơn La, Điện Biên

Sôi nổi Hội thi “Rung chuông vàng” của tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự

Sôi nổi Hội thi “Rung chuông vàng” của tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Học viện Kỹ thuật Quân sự phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

 “Sao tháng Giêng” của Học viện Kỹ thuật Quân sự

“Sao tháng Giêng” của Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức hoạt động về nguồn tại Hà Giang

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức hoạt động về nguồn tại Hà Giang