Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện chương trình “Hành quân xanh” năm 2024

Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện chương trình “Hành quân xanh” năm 2024

Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự với công tác đền ơn đáp nghĩa

Tuổi trẻ Học viện Kỹ thuật Quân sự với công tác đền ơn đáp nghĩa

Bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật để xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự theo tiêu chí đại học nghiên cứu

Bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật để xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự theo tiêu chí đại học nghiên cứu

Học viện Kỹ thuật Quân sự làm chủ công nghệ in 3D kim loại

Học viện Kỹ thuật Quân sự làm chủ công nghệ in 3D kim loại

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”

Đoàn công tác Học viện Kỹ thuật Quân sự về nguồn tri ân

Đoàn công tác Học viện Kỹ thuật Quân sự về nguồn tri ân

Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và thi Olympic

Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và thi Olympic

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi tiêu biểu

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi tiêu biểu