Tham dự Hội thảo, có đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần và các nhà khoa học nguyên là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Học viện Chính trị; đại biểu là thành viên Ban chủ nhiệm đề tài; cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị.

leftcenterrightdel

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị, Phó chủ nhiệm đề tài kết luận hội thảo.

Tại hội thảo, các tham luận đã đánh giá những thành tựu về nhận thức, tổ chức thực hiện, kết quả và chỉ ra nguyên nhân thành tựu nghiên cứu, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay. Đồng thời, với tinh thần khách quan và dân chủ trong nghiên cứu khoa học, các tham luận đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm; những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân ở Việt Nam thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo đã khẳng định: Kết quả của hội thảo là những tư liệu quý để Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn của đề tài; trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để hoạch định và tổ chức thực thi chính sách định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, góp phần phục vụ xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tin, ảnh: DUY HƯNG-TUẤN VIỆT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.