Cùng dự có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hơn 400 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị nhấn mạnh: Ngay sau khi có Kết luận số 25-KL/TW ngày 28-12-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các khóa đào tạo, hoàn chỉnh chương trình và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Quân đội. Tiếp đó, ngày 29-11-2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Kết luận số 67-KL/TW về việc tiếp tục giao nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo phát biểu tại lễ khai giảng.

Đến nay, Học viện Chính trị đã tổ chức được 6 khóa với 607 đồng chí; hoàn chỉnh chương trình 13 khóa với hơn 5.700 đồng chí và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho 1.681 đồng chí đạt chất lượng tốt. 

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo khẳng định: Các đồng chí cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị về đơn vị công tác luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí đảm nhiệm các cương vị, trọng trách của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Thành tích đó đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhất quán quan điểm lấy xây dựng Quân đội về chính trị làm cơ sở để xây dựng Quân đội có sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Học viện Chính trị và các đại biểu cùng các học viên.

Theo chương trình của khóa học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội về chính trị; về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, về khoa học lãnh đạo, quản lý và những vấn đề về quốc phòng, an ninh... Thông qua học tập, nghiên cứu giúp các học viên cập nhật, bổ sung kiến thức mới về lý luận theo chuẩn chương trình đào tạo; đồng thời bồi dưỡng tư duy khoa học, phương pháp làm việc biện chứng, có phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị...

Lãnh đạo Học viện Chính trị yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, xây dựng phương pháp học tập khoa học; nắm vững bản chất của Chủ nghĩa Mác-Lênin và thực hiện tốt phương châm: Lý luận gắn liền với thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao trình độ với trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực chuyên môn; chấp hành nghiêm quy chế, quy định của học viện. Thực hiện tốt phương châm “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.