Trong thời gian gần một tháng, khóa học đã thực hiện đúng kế hoạch, chương trình, nội dung theo Thông tư số 172 ngày 30-12-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gồm 21 chuyên đề, với các hình thức lên lớp, tổ chức luyện tập và thực hành bắn đạn thật súng ngắn K54, tổ chức tham quan, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn Pháo binh 168, Quân khu 2. Kết quả khóa học, 100% học viên đạt khá, giỏi.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Học viện Chính trị trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: TUẤN VIỆT

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện chính trị, các đại biểu với học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, khóa 122. Ảnh: TUẤN VIỆT

Những kiến thức, kinh nghiệm mà các học viên tiếp thu được trong quá trình học tập là những nội dung cơ bản, thiết thực để nghiên cứu, vận dụng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ở cơ quan, đơn vị về công tác quốc phòng, an ninh. Đồng thời, là cơ sở khoa học vững chắc để khẳng định đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức trách nhiệm, trình độ, khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác quốc phòng, an ninh, đóng góp quan trọng vào xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 

DUY HƯNG - VĂN KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Nhà trường Quân đội xem các tin, bài liên quan.