leftcenterrightdel
Các đơn vị đạt kết quả xuất sắc tại Hội thi Quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật tốt năm 2024 của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Tại Hội thi Quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật tốt của Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2024, Trung tướng GS, TS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện đã khẳng định: “Cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Để Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội và quốc gia, phát triển theo tiêu chí đại học nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì công tác đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở vật chất hậu cần, trang bị kỹ thuật càng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu”. Học viện đang triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với những mục tiêu, nội dung cụ thể.

Trước hết là mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Học viện trở thành trường đại học nghiên cứu trong tốp đầu về khoa học, kỹ thuật và công nghệ của đất nước; cơ bản hội nhập với hệ thống các trường đại học trong khu vực và từng bước hội nhập với các trường đại học trên thế giới; đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với chất lượng và trình độ cao phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Minh Thái chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả sửa chữa và đồng bộ xe máy của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

 

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Học viện Kỹ thuật Quân sự kiểm tra phòng thí nghiệm động lực.

Với chủ trương phát triển Học viện Kỹ thuật Quân sự theo mô hình trường đại học nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với hoạt động thiết kế, chế tạo, hiện đại hóa khai thác, bảo đảm kỹ thuật, làm chủ VKTBKT của các quân binh chủng, các lực lượng và các đơn vị kỹ thuật trong toàn quân; xuất phát từ thực tiễn, mục tiêu và Kế hoạch thực hiện Đề án và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần; khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư triển khai các đề án, dự án, xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp cơ sở kỹ thuật, các phòng thí nghiệm, phòng trang bị và mua sắm trang bị kỹ thuật phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất chế thử và các hoạt động của Học viện.

leftcenterrightdel
Bảo dưỡng, sửa chữa xe máy đặc chủng ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. 

"Những năm qua, ngành Hậu cần-Kỹ thuật của Học viện luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. Trên cơ sở đó tham mưu với Học viện xây dựng kế hoạch, dự án đầu tư trung hạn, dài hạn, đồng thời bảo đảm yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, Phòng đã triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án, nhiệm vụ như: Đầu tư Phòng trang bị sonar thủy âm, đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo nguồn nhân lực tác chiến không gian mạng, phòng thí nghiệm động lực học vũ khí và công nghệ quang học phục vụ công nghiệp quốc phòng...  Bên cạnh nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật đã tham mưu với Học viện và chủ trì triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hậu cần - kỹ thuật; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại; bảo đảm đủ tiêu chuẩn quân nhu, điện, nước, xăng dầu cho các nhiệm vụ...", Thượng tá Phạm Văn Tuyển, Phó trưởng Phòng Hậu cần-Kỹ thuật của Học viện cho biết.

leftcenterrightdel
Học viện Kỹ thuật Quân sự duy trì nghiêm chế độ giao ban công tác hậu cần-kỹ thuật. 

Với những nỗ lực và kết quả tích cực trong thực hiện các kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hậu cần, các cơ sở kỹ thuật, nhất là các phòng thí nghiệm, phòng trang bị, đã giúp Học viện nâng cao tiềm lực khoa học-công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoàn thành nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng, tiến tới chế thử, sản xuất và chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao cho Quân đội, qua đó tạo tiền đề để Học viện Kỹ thuật Quân sự phát triển thành trường đại học nghiên cứu.

Bài, ảnh: HƯƠNG HỒNG THU-HOÀNG ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.