Đô thị cần được quản lý dựa trên các nền tảng, công nghệ, dữ liệu số

Là một trong các tập đoàn tiên phong trong phát triển hạ tầng số và xây dựng đô thị thông minh gắn với xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, qua hợp tác với hơn 40 tỉnh, thành triển khai đô thị thông minh, thành phố thông minh, ông Nguyễn Nam Long, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT đã có sự chia sẻ bài học, kinh nghiệm của VNPT trong triển khai thực hiện xây dựng đô thị bền vững theo hướng xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí.

Ông Nguyễn Nam Long cho biết, dưới góc nhìn của một doanh nghiệp công nghệ, VNPT luôn xác định các hoạt động của đô thị cần được quản lý dựa trên các nền tảng, công nghệ, dữ liệu số để giúp cho đô thị được quản trị, vận hành thông minh, thông suốt. Với kinh nghiệm tham gia tư vấn và triển khai đô thị thông minh (ĐTTM) cho hơn 40 tỉnh, thành phố, chúng tôi xin chia sẻ một số bài học, kinh nghiệm với các địa phương như sau: Phải đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh; triển khai hạ tầng kết nối mạng tốc độ cao (mạng băng rộng cáp quang, mạng di động 4G, 5G); triển khai hạ tầng điện toán đám mây: Cung cấp tài nguyên lưu trữ, tính toán, kết nối với khả năng mở rộng linh hoạt, an toàn, tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành,… đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khuyến khích dữ liệu mở.

leftcenterrightdel
Dưới sự chứng kiến của Phó thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ, ngành, ông Nguyễn Nam Long, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ bài học, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện xây dựng đô thị bền vững theo hướng xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí. 

Lấy người dân làm trung tâm. Việc xây dựng đô thị thông minh phải dựa trên nhu cầu thực tế của người dân, làm cho tất cả người dân được hưởng thành quả từ xây dựng đô thị thông minh. Mỗi người dân sẽ là một công dân số có định danh điện tử duy nhất để tương tác với chính quyền và sử dụng các dịch vụ thông qua môi trường mạng internet.

Cần tăng cường huy động các nguồn lực xã hội (như đối tác công tư...) để xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan như chính quyền, người dân, doanh nghiệp...;

Phải căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế, địa phương chủ động xây dựng và triển khai Đề án tổng thể xây dựng đô thị thông minh, có tầm nhìn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, gắn liền với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương, kế thừa và phát triển bền vững các giá trị văn hóa-kinh tế, xã hội, các giá trị vật chất và phi vật chất đặc thù tại địa phương.

Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị bền vững

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu trong tiến trình phát triển đô thị bền vững”, dưới sự điều phối của Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Ngô Diên Hy, các chuyên gia đến từ Bộ Xây dựng, Cục tin học hóa – Bộ TT&TT, Sở TT&TT Đà Nẵng, Huawei, Ecotek… đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc gắn kết giữa chuyển đổi số với xây dựng đô thị thông minh; về phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh, đô thị sinh thái; về những lưu ý khi áp dụng các công nghệ số, nền tảng số tại các đô thị; về kinh nghiệm của một số địa phương trong thực hiện chủ trương quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị…

Cùng nhau trao đổi, thảo luận về vấn đề thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị; những vấn đề cần quan tâm khi áp dụng các công nghệ và nền tảng số trong xây dựng các dự án phát triển đô thị bền vững, thông minh và đáng sống… và một số vấn đề liên quan khác.

leftcenterrightdel
Đến thời điểm này, VNPT triển khai đô thị thông minh cho hơn 40 tỉnh, thành phố. 

Trong khuôn khổ diễn đàn có với chủ đề “Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc dự án Chuyển đổi số khối chính quyền của Tập đoàn VNPT cho biết, trong thời gian qua, tập đoàn đã hợp tác để xây dựng IOC cho hơn 45 đơn vị gồm văn phòng chính phủ, các bộ, đơn vị ngang cấp bộ, các tỉnh, thành, các huyện…Đây là giải pháp kết nối Chính phủ và các đô thị tại Việt Nam tại các tỉnh thành như: Bình Dương, Cần Thơ, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, Nghệ An...đặc biệt IOC Bình Dương do VNPT xây dựng là hệ thống IOC lớn nhất Đông Nam Á. Các IOC có thể tổng hợp, phân tích thông tin tình hình kinh tế - xã hội theo tháng; theo dõi và phân tích chuyên sâu các nhóm chỉ tiêu trọng tâm để nắm bắt kịp thời nhịp đập của nền kinh tế.

Bên cạnh việc chia sẻ các bài học, kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển đô thị thông tin, đại diện của Tập đoàn VNPT đã khẳng định, VNPT luôn sẵn sàng đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong việc triển khai đô thị thông minh bền vững, thực hiện thành công mục tiêu được Chính phủ đề ra.

Bài, ảnh: NHƯ QUỲNH