(Tiếp theo và hết)

Vì vậy, việc không ngừng trau dồi, tôi luyện, trui rèn ý chí, nâng tầm bản lĩnh cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn hiện nay là điều kiện tiên quyết để góp phần giữ vững bản chất cách mạng tốt đẹp của Quân đội ta.

Tỉnh táo trước những âm mưu cũ, thủ đoạn mới nhằm “phi chính trị hóa” quân đội

Ngoài thực hiện âm mưu chống phá quyết liệt nhằm làm mọt ruỗng nền tảng tư tưởng của Đảng đối với xã hội, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ giã ý đồ thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội lơ là, mơ hồ về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rệu rã sức chiến đấu, không còn giữ vững bản chất cách mạng của một quân đội của dân, do dân, vì dân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “trăm lần nói dối cũng có lúc làm ngả nghiêng, chao đảo người nghe”, thông qua phương thức “vết dầu loang”, hằng ngày, hằng giờ, các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong nước cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài đã tung ra những thông tin khi thì thật-giả lẫn lộn, lúc lại cố ý “bám lâu, ngoáy sâu” vào khuyết điểm của một số quân nhân và một vài hạn chế trong hoạt động quân sự, quốc phòng nhằm tạo ra một “góc nhìn khác” về Quân đội ta.

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), những năm gần đây, sự chống phá quân đội của các thế lực thù địch không chỉ quyết liệt thông qua mức độ, tần suất, liều lượng thông tin tiêu cực về lĩnh vực quân sự, quốc phòng ngày càng liên tục, dày đặc, mà nội dung thông tin xuyên tạc cũng ngày càng tinh vi hơn, biểu hiện ở nhiều khía cạnh nham hiểm hơn. Hiện có hơn 350 trang truyền thông điện tử, trang mạng xã hội của các thế lực phản động, thù địch thường xuyên chống phá Đảng, Nhà nước và LLVT; trung bình một ngày, các tổ chức, đối tượng chống phá đăng tải khoảng 500 bài viết trên không gian mạng, thu hút hơn 5.100 lượt bình luận, hơn 7.200 lượt chia sẻ và gần 15.000 lượt bày tỏ cảm xúc. Năm 2018, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 50.000 lượt thông tin tiêu cực “chĩa” vào chống phá quân đội, trong đó khoảng 60% lượt thông tin trên mạng xã hội.

Đối với quân đội, chiêu trò chống phá của các đối tượng có chung đặc điểm là: Từ vài ba hiện tượng, vụ việc lẻ tẻ xảy ra trong môi trường quân đội và hoạt động quân sự, các đối tượng chống phá cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề nhằm làm sai lệch bản chất, gây nhiễu thông tin xã hội, từ đó lèo lái dư luận theo hướng nhìn nhận, đánh giá tiêu cực về quân đội. Ví như chúng cho rằng, “việc làm ăn thất bát của các doanh nghiệp quân đội là một sự thất bại về chủ trương cho quân đội làm kinh tế, vì nó không những không mang lại lợi ích gì cho Nhà nước, nhân dân, mà còn làm suy giảm nền kinh tế quốc dân”(!); lợi dụng một vài bất cập xảy ra trong công tác quản lý đất quốc phòng và một số ít cán bộ liên quan đến sai phạm này đã bị xử lý kỷ luật nghiêm minh, nhưng chúng rêu rao “đó là hệ quả tất yếu của các nhóm đặc quyền đặc lợi, bao che, dung túng sai phạm cho nhau, làm cho ngân khố quốc gia thất thoát hàng nghìn tỷ đồng”(!). Từ hiện tượng một số quân nhân vi phạm lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, chúng coi đó là “sự xuống cấp trầm trọng về tinh thần kỷ luật, ý chí chiến đấu, không đúng như những gì mà cộng sản vẫn tuyên truyền là hình ảnh mẫu mực của Bộ đội Cụ Hồ"(!)…

Triệt để lợi dụng mặt trái của thời đại thông tin bùng nổ và mạng xã hội để tung tin thất thiệt, cắt gọt hình ảnh, lai ghép thông tin ngụy tạo nhằm xuyên tạc truyền thống, bản chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội và bôi nhọ hình ảnh quân nhân, qua đó tác động, thẩm thấu vào nhận thức, tình cảm, niềm tin của bộ đội, gây hoài nghi về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, làm cho cán bộ, chiến sĩ dễ dao động, phân tâm về tư tưởng, giảm sút ý chí, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là biểu hiện mới của âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội trong tình hình hiện nay nên rất cần phải cảnh giác, phê phán, ngăn chặn.

Xây dựng thế trận chính trị vững mạnh từ “ý Đảng, lòng dân, tình quân, nghĩa nước”

Có một thực tế cần nhận thức thấu đáo rằng, thời nay, một bộ phận cán bộ trẻ trong quân đội tuy trình độ cao hơn song chưa được tôi luyện trong “lò lửa” chiến tranh cách mạng, chưa trải qua nhiều kinh nghiệm thực tiễn; đội ngũ chiến sĩ lớn lên trong thời bình, điều kiện cuộc sống sung túc hơn hẳn các thế hệ cha anh và nhu cầu hưởng thụ về đời sống vật chất, văn hóa-tinh thần đa dạng hơn. Mặt khác, môi trường xã hội hiện đại với nhiều mối quan hệ phức tạp, thông tin bùng nổ, mạng xã hội “lên ngôi”, khoảng cách kết nối giữa con người với con người gần như được “san phẳng”. Đây là một thách thức không nhỏ đối với việc giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của quân đội nói chung, đối với công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng cho quân nhân nói riêng. 

      Do vậy, muốn giữ vững ý chí, bản chất cách mạng của Quân đội ta, cùng với tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, làm cho hệ tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và quân đội thấm sâu vào tình cảm, tâm hồn, đời sống của mọi quân nhân, vấn đề mấu chốt là phải xây dựng môi trường quân đội thực sự trở thành một tổ chức mẫu mực về đời sống chính trị, vật chất, văn hóa lành mạnh. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, cùng với quan tâm xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, sức khỏe, tri thức khoa học và trình độ quân sự, cần chú trọng xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không để tiêu cực, tệ nạn từ bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu, tác động vào nội bộ quân đội. Đó là giải pháp nền tảng để giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của QĐND Việt Nam.

Nói đến đời sống chính trị lành mạnh là nói đến tập thể cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức chỉ huy vững mạnh toàn diện; tổ chức quần chúng (thanh niên, phụ nữ, công đoàn) vững mạnh về mọi mặt. Được học tập, công tác trong môi trường có đời sống chính trị lành mạnh là nhân tố cơ bản hàng đầu để giáo dục, dẫn dắt, chi phối ý chí và hành động, thái độ và hành vi, suy nghĩ và việc làm của mọi quân nhân theo chiều hướng tích cực, văn minh. Bên cạnh đó cần chăm lo bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ được hưởng thụ đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đời sống vật chất. Người xưa đã đúc kết “thực túc binh cường” và “có thực mới vực được đạo”. Có cuộc sống vật chất no đủ là một trong những điều kiện tiên quyết để bộ đội yên tâm công tác, giữ vững niềm tin lý tưởng cách mạng, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhắc lại điều này tuy không mới, nhưng không bao giờ thừa nếu như các đơn vị muốn củng cố, xây dựng được “thế trận lòng quân” trở thành một bức tường thành vững chắc ngay tại đơn vị mình.

Đi đôi với quan tâm đời sống vật chất, cần làm tốt hơn nữa công tác nuôi dưỡng “phần hồn” cho đơn vị. Phải làm sao để bộ đội không chỉ được ăn ở trong doanh trại có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, môi trường thông thoáng, trong lành, mà quan trọng hơn là được sống trong bầu không khí thật sự đoàn kết, nhân văn, đơn vị như tổ ấm gia đình, cán bộ, chiến sĩ quý trọng, giúp đỡ nhau như anh em ruột thịt. Vì thực tế cho thấy, đôi khi một số hiện tượng vi phạm kỷ luật, sai phạm về lễ tiết, tác phong, ứng xử của quân nhân bị lộ, lọt ra ngoài và tán phát trên mạng xã hội để các đối tượng khác lợi dụng xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh quân đội do một phần công tác giáo dục, quản lý nội bộ ở đơn vị chưa tốt; mặt khác, do quân nhân sai phạm chưa thấm nhuần sâu sắc những giá trị truyền thống, bản chất cách mạng tốt đẹp của quân đội và chưa thật sự được sống trong tình cảm yêu thương đồng chí, đồng đội lẫn nhau ở đơn vị. 

Hơn bảy thập niên chiến đấu, lớn lên và trưởng thành cùng đất nước, Quân đội ta đã hội tụ những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, con người Việt Nam và được tôi luyện, bồi đắp những giá trị đạo đức văn hóa mới qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời được ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam-“một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” soi đường và được hấp thụ những giá trị mang ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng, khó có một thế lực nào có thể làm lung lay ý chí, bản chất cách mạng của Quân đội ta.

Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta chủ quan, mà phải luôn chủ động giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, làm cho quân đội tuyệt đối trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, vì đây chính là những yếu tố cốt tử làm nên bản chất cách mạng của Quân đội ta. Bởi bài học lịch sử đã chỉ ra rằng, sức sống, sức mạnh của Quân đội ta không ở đâu khác mà là sức mạnh tổng hợp của “ý Đảng, lòng dân, tình quân, nghĩa nước”. Một khi "ý Đảng, lòng dân, tình quân, nghĩa nước" hòa quyện vào nhau, trở thành điểm tựa cho nhau chính là động lực, ý chí, niềm tin lớn nhất thôi thúc đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội giữ gìn và phát huy những bản chất cách mạng tốt đẹp, quyết tâm thực hiện trọn vẹn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 

THIỆN VĂN