Vì thế, trung thành với Đảng, trọn đời theo con đường Bác Hồ đã lựa chọn và thủy chung son sắt với dân, đó vừa là tiếp nối đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta, vừa là phẩm chất kiên trung, hiếu nghĩa của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với mong muốn góp phần làm sáng tỏ hơn những bản chất tốt đẹp của quân đội, Báo Quân đội nhân dân giới thiệu vệt bài “Không thể lung lay ý chí, bản chất cách mạng của Quân đội ta”, qua đó góp phần phê phán, bác bỏ mọi âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Bài 1: Quân đội vững bước dưới cờ Đảng

Hơn 6 thập niên qua, kể từ khi ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ” của nhạc sĩ Doãn Nho ra đời, không chỉ cán bộ, chiến sĩ quân đội mà đông đảo người dân Việt Nam đã rất quen thuộc với hình ảnh lá quân kỳ lấp lánh ánh sao tung bay trong gió cùng với tiếng nhạc, lời ca hùng tráng của ca khúc. Những giai điệu, ca từ “đi cùng năm tháng” ấy như minh chứng khẳng định một sự thật lịch sử: Quân đội ta luôn tự nguyện đi dưới lá cờ Đảng quang vinh và nhờ có lý tưởng của Đảng soi sáng, Quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.   

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn

Mục tiêu, lý tưởng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của quân đội

Hiếm quân đội nào trên thế giới có lịch sử đặc biệt như Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Nói là “lịch sử đặc biệt” bởi lẽ: Quân đội ta ra đời trong phong trào cách mạng của quần chúng; hình thành trước khi xuất hiện chính quyền công-nông; ngay từ trong giai đoạn “phôi thai, trứng nước” đã tự nguyện đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và được một lãnh tụ thiên tài sáng lập, rèn luyện, giáo dục, dìu dắt-đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng hiếm có quân đội nào trên thế giới lại tự nguyện đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi và nặng tình, nặng nghĩa với nhân dân như Quân đội ta. Thế nên, có một nhà văn từng ví von, đại ý: Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng bào các dân tộc Việt Nam vừa là khối óc, vừa là trái tim hiện diện trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta, vừa in đậm, khắc sâu trong niềm tin, tình cảm của mỗi quân nhân cách mạng.

Tuy nhiên, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động tìm mọi thủ đoạn nhằm hiện thực hóa âm mưu đen tối là “phi chính trị hóa” quân đội, làm phai nhạt phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chia rẽ mối quan hệ máu thịt quân dân. Âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội thực chất nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm mọt ruỗng bản chất cách mạng của QĐND Việt Nam đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nối tiếp nhau dày công vun đắp, giữ gìn bằng bao nhiêu xương máu, nước mắt, mồ hôi, công sức suốt 75 năm qua; đồng thời làm lung lay tận gốc rễ, cội nguồn tạo nên sức mạnh của QĐND Việt Nam. Điều đó chẳng khác nào phủ nhận quá khứ, phỉ báng lịch sử-một hành động vô ơn không thể chấp nhận được.

Ngay từ khi ra đời, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của QĐND Việt Nam-đã được tổ chức theo mô hình có chi bộ Đảng lãnh đạo; bên cạnh người đội trưởng chỉ huy quân sự, còn có một cán bộ chính trị phụ trách, thực hiện công tác chính trị theo đường lối của Đảng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người anh Cả của Quân đội ta đã khẳng định: “Việc lấy ngày 22-12-1944-ngày ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-là Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã phản ánh đúng một sự thật lịch sử: Có quân đội là có ngay sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công tác chính trị, một nhân tố thuộc về bản chất của quân đội cách mạng”. Từ đó đến nay, cả trong kháng chiến và trong thời bình, làm bất cứ nhiệm vụ gì, ở đâu, lúc nào Quân đội ta cũng luôn tự nguyện đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại sao Quân đội ta đã tự nguyện hành quân chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng? Bởi vì, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong gần 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; và lịch sử cũng đã kiểm nghiệm rằng, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và năng lực lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc và cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong lịch sử, hiếm có chính đảng nào trên thế giới mà có gần 160.000 đảng viên cộng sản đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc như đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Con số đó nói lên tính tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng hy sinh của Đảng Cộng sản Việt Nam vì những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của dân tộc và đất nước. Mọi hoạt động của Đảng đều hướng đến mục đích tối cao là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Quân đội ta ra đời, chiến đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mỗi quân nhân đều hiểu rằng, mục tiêu chiến đấu của quân đội là mang lại lợi ích, tự do, hạnh phúc của chính bản thân, gia đình, dòng họ, làng quê, xứ sở và Tổ quốc thân yêu của mình. Và ai cũng thấm thía sâu sắc rằng, quyền lợi, hạnh phúc của mình đều gắn bó với sự nghiệp cách mạng, cho nên chiến đấu với tinh thần tự nguyện, sẵn sàng xả thân cho thắng lợi của cách mạng, không khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào. Bởi mục tiêu chiến đấu đó của Quân đội ta cũng phù hợp, thống nhất với mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vẹn tròn tin yêu với Đảng - đẹp đạo lý, đúng pháp lý

Quá trình ra đời, chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, lớn mạnh của QĐND Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử kiểm nghiệm là đúng đắn và phù hợp với quy luật tồn tại, phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đúng như Bác Hồ đã khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

Qua các nhiệm kỳ đại hội của Đảng và các lần lập hiến của Nhà nước ta, từ Cương lĩnh, Điều lệ, văn kiện Đại hội Đảng đến Hiến pháp đều nhất quán khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND Việt Nam.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta (năm 2011) đã chỉ ra: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu”, và: “Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh”.

Khoản 1, Điều 25, Điều lệ Đảng hiện hành ghi rõ: “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt… Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Điều 65, Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”.

Từ hàng nghìn đời nay, nhân dân Việt Nam luôn nặng nghĩa ân tình, biết ơn tất cả những ai có công khai thiên lập địa, mở mang bờ cõi, xây dựng đất nước và giữ gìn giang sơn gấm vóc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đạo lý biết ơn các bậc tiên hiền, tiên liệt đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người Việt, trở thành một trong những nét tâm lý tính cách văn hóa đặc trưng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Mọi sự ra đời, tồn tại, phát triển đều có lý do sâu xa của nó. Vì thế, có thể khẳng định rằng, việc Quân đội ta trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một lẽ tự nhiên. Không chỉ vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội vừa là nguyên tắc bất di bất dịch, vừa xuất phát từ cội nguồn truyền thống, lịch sử ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta; đồng thời cũng bắt nguồn từ tình cảm tự nguyện, tấm lòng cao cả, niềm tin thiêng liêng mà Quân đội ta đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó được thể hiện ngay tại lời thề thứ nhất trong “10 lời thề danh dự của quân nhân” được vang lên trong buổi chào cờ sáng thứ hai đầu tuần: “Xin thề: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội!”.

Như vậy, Đảng lãnh đạo Quân đội ta vừa đúng pháp lý, danh chính ngôn thuận, vừa phù hợp với đạo lý, hợp lòng dân, lòng quân. Thế nên, mọi âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội không những bị chính lịch sử, thực tiễn hoạt động của Quân đội ta bác bỏ, mà sẽ không bao giờ được đồng bào, chiến sĩ ta chấp nhận.

THIỆN VĂN

 (còn nữa)