Phóng viên (PV) Báo Quân đội nhân Điện tử đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Hoàng Ngọc Thụ, Phó chủ nhiệm Kho KT887. 

PV: Là một trong những đơn vị dẫn đầu của Cục Kỹ thuật Binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật), những năm qua Kho KT887 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng chí có thể giới thiệu đôi nét về đơn vị? 

 Thượng tá Hoàng Ngọc Thụ: Kho KT887 là đơn vị dự trữ cấp chiến lược thuộc kho cấp 1, tiền thân là đơn vị HJ583 thành lập ngày 9-7-1966. Trải qua 58 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành từ khi thành lập đến nay, chức năng, nhiệm vụ của Kho có những thay đổi để phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn. Hiện nay, nhiệm vụ chính trị trung tâm của Kho là tham mưu giúp Đảng ủy, Chỉ huy Cục Kỹ thuật Binh chủng và trực tiếp quản lý số lượng, chất lượng, chủng loại, tên gọi, danh điểm đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật; cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật tư kỹ thuật tên lửa, máy bay, tàu thuyền, thông tin, radar, khí tài điện tử quang học, tăng thiết giáp của toàn quân và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công. 

PV: Như vậy, nhiệm vụ của Kho khá đặc thù, đơn vị đã có những biện pháp gì để hoàn thành trọng trách này?

Thượng tá Hoàng Ngọc Thụ: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng và tiếp nhận, cấp phát vật tư kỹ thuật của các ngành, Kho KT887 đã thực hiện tốt và thường xuyên bổ sung hệ thống các quy định về kho tàng, trạm xưởng, nhất là các quy định về tiếp nhận, cấp phát, niêm cất trong ngày của thủ kho, các quy trình bảo đảm niêm cất, các quy định về an toàn, sử dụng các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. 

Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, từ việc lập kế hoạch phải sát đúng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức lực lượng, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất chặt chẽ, khoa học; triệt để chấp hành quy định bảo quản tập trung, có cán bộ phụ trách, cơ quan kỹ thuật giám sát; thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức và hiệu quả trong thực hiện các nền nếp và quy định về công tác kỹ thuật của Kho; nâng cao chất lượng công tác của các phân kho, trạm bảo dưỡng, tổ thống kê, tiếp nhận, cấp phát, quyết tâm không để xảy ra sai nguyên tắc hay thiếu trách nhiệm gây hư hỏng, mất mát vật tư kỹ thuật.  

leftcenterrightdel
Nhân viên chuyên môn thực hiện công tác bảo quản vật tư kỹ thuật tại Kho KT887. 

Nhờ đó, những năm qua Kho KT887 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm và các nhiệm vụ đột xuất được giao; quản lý chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật thông qua hệ thống sổ sách mẫu biểu thống nhất từ cơ quan đến đơn vị theo quy định của từng chuyên ngành. 100% các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật đều có lý lịch và các giấy tờ theo quy định. Theo dõi quản lý, ghi chép đầy đủ nội dung, kịp thời, chính xác không để vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật xuống cấp, hư hỏng, mất mát; tích cực ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý, bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Riêng năm 2023, Kho đã tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vật tư kỹ thuật, sản xuất gia công cơ khí thực hiện đúng quy trình, đạt chất lượng tốt, vượt chỉ tiêu 106% kế hoạch năm, tăng 0,03% so với năm 2022. 

Đồng thời, Kho thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ; nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật dưới nhiều hình thức. Riêng năm 2023, Kho có 12 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đạt hiệu quả cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kho luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường; thường xuyên phối hợp với cấp trên và cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra và báo cáo đánh giá các tác động môi trường nước thải công nghiệp, rác thải công nghiệp được tổ chức thu gom, tiêu hủy đúng quy định.

PV: Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của ngành kỹ thuật, thời gian tới Kho sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Hoàng Ngọc Thụ: Thời gian tới Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nền nếp công tác quản lý kỹ thuật; nắm chắc số lượng, chất lượng, tình trạng đồng bộ của trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật; hệ thống kho, trạm, xưởng và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; củng cố, cập nhật đầy đủ hệ thống sổ sách, mẫu biểu theo quy định. 

Để thực hiện tốt những công việc này, Kho KT887 xác định trước tiên cần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra bám nắm hướng dẫn của đội ngũ cán bộ các cấp cho đội ngũ nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện, đồng thời bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ quản lý, năng lực chuyên môn tốt, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ thợ bậc cao, có tay nghề, trình độ chuyên môn giỏi, coi đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác kỹ thuật, nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. 

Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của ngành kỹ thuật nói riêng và Quân đội nói chung, thời gian tới Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho KT887 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo ngành kỹ thuật của Kho nâng cao chất lượng công tác quản lý, cất giữ vật tư kỹ thuật trên phần mềm, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, cất giữ vật tư kỹ thuật. Xác định rõ nhiệm vụ chính trị của Kho, trách nhiệm của từng cá nhân trên cương vị chức trách được giao; nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Đồng thời tuyển chọn và đề nghị cấp trên xét cử đi đào tạo, tập huấn đối với cán bộ, nhân viên chuyên ngành, thợ sửa chữa các ngành mà kho đang có nhu cầu sử dụng. 

Bên cạnh đó chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nhân viên thống kê, thủ kho, trước hết là bồi dưỡng các quy định, thủ tục tiếp nhận, cấp phát và quản lý vật tư kỹ thuật. Đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải phát huy vai trò trách nhiệm và tận dụng được kinh nghiệm trình độ chuyên môn của đội ngũ thợ bậc cao trong kèm cặp, hướng dẫn đội ngũ thợ bậc thấp, thực hiện tốt việc truyền thụ kiến thức và tự đào tạo. 

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn với học bổ túc, sử dụng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, thợ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật một cách hợp lý, khoa học, bảo đảm đúng người, đúng việc, tận dụng được hết khả năng của từng cá nhân. 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THANH SƠN (thực hiện)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.