Buổi gặp mặt thân tình, cởi mở, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều động, luân chuyển.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Công tác luân chuyển cán bộ cũng được Đảng ta xác định là một trong những khâu quan trọng để đào tạo, rèn luyện, chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho Đảng. Không thể phủ nhận, trải qua thực tiễn, cán bộ luân chuyển tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng, năng lực lãnh đạo toàn diện được nâng lên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Việc điều động, luân chuyển cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để trưởng thành là một nội dung quan trọng để mỗi cấp ủy đảng thực hiện lời dạy của Người.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu Quốc hội tại một phiên họp. Ảnh: TTXVN 

Thế nhưng, thời gian qua, vẫn còn tình trạng một số cán bộ điều động, nhất là cấp cơ sở chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm, thiếu sâu sát, chưa giải quyết được những điểm nóng, điểm nghẽn của địa phương. Cùng với đó, vẫn còn có cấp ủy, chính quyền lại coi cán bộ luân chuyển là đi “tráng men” nên giao việc còn hời hợt, thờ ơ với cán bộ luân chuyển, dẫn đến tình trạng cán bộ luân chuyển giảm động lực phấn đấu.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đã thẳng thắn chỉ ra việc kết hợp hài hòa giữa điều động, luân chuyển với đào tạo, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ gắn với chức danh quy hoạch còn bất cập. Điều động, luân chuyển giữa các khối chưa hài hòa, luân chuyển từ địa phương về Trung ương chưa nhiều. 

Để giải quyết những bất cập, vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 về luân chuyển cán bộ. Quy định này nêu rõ 5 bước thực hiện việc luân chuyển để bảo đảm dân chủ, thận trọng trong quá trình lựa chọn, quy hoạch cán bộ, bảo đảm nơi đi, nơi đến.

Để công tác luân chuyển cán bộ đáp ứng được yêu cầu đề ra, mỗi cán bộ điều động, luân chuyển phải nhận thức đúng, đầy đủ về trách nhiệm được giao, tận tâm, thực lòng, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy năng lực, sở trường của bản thân, thực sự cầu thị, khiêm tốn, tích cực học hỏi, gương mẫu, gắn bó mật thiết với cơ sở.

Các cấp ủy, chính quyền nơi cán bộ điều động, luân chuyển đến phải tạo mọi điều kiện để cán bộ có cơ hội thể hiện bản thân, đóng góp công sức, trí tuệ cho địa phương, đơn vị, qua đó khẳng định điều động, luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng, trúng, là một trong những bước quan trọng ươm mầm “hạt giống đỏ”, tạo nguồn cán bộ cho Đảng.

PHẠM KIÊN