Trước khi sắp xếp, 1.056 ĐVHC cấp xã có 20.417 cán bộ, công chức. Con số này giảm còn 10.712 người, số cán bộ, công chức dôi dư thuộc diện phải tinh giản sau sắp xếp là 9.705 người. Việc thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC đã mang lại hiệu quả bước đầu, cho thấy chủ trương sắp xếp ĐVHC của Đảng, Nhà nước là đúng. Vì thế, ngày 30-1-2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Tuy vậy, sau sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019-2021, đến nay đã nảy sinh một số vấn đề thực tiễn. Một số địa phương sau khi sắp xếp có quy mô dân số lớn hơn tiêu chuẩn. Cùng với đó, ở nhiều nơi xuất hiện tình trạng dân số cơ học tăng nhanh.

Điều đó dẫn tới biểu biên chế cán bộ, công chức cấp xã hiện tại trở nên quá thấp, áp lực công việc lên đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng lớn. Ở nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng cán bộ, công chức nộp đơn xin nghỉ hoặc có tâm lý muốn nghỉ việc.

leftcenterrightdel
Áp lực công việc lên đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng lớn. Ảnh minh họa: tuyengiao.vn 

Theo chủ trương sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2030, đến năm 2025 sẽ sắp xếp ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Đến năm 2030 sẽ sắp xếp ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Như vậy, trong giai đoạn này, những ĐVHC cấp xã mặc dù quy mô dân số gấp tới gần 3 lần tiêu chuẩn, nhưng diện tích quá nhỏ thì vẫn phải sáp nhập. Nếu 2 ĐVHC cấp xã cùng có quy mô dân số gần 300% quy định, nhưng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về diện tích vẫn có thể phải sáp nhập với nhau, tạo ra ĐVHC mới có quy mô dân số lớn hơn. Trong trường hợp này, biểu biên chế cán bộ, công chức cấp xã vẫn bó cứng như hiện nay sẽ tạo ra sự bất ổn trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp và trong cả bộ máy công quyền cấp xã.

Bộ Nội vụ hiện đang chủ trì soạn thảo dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó có đề xuất chính sách quy mô dân số ở ĐVHC cấp xã cứ tăng thêm một số lượng nhất định (tùy từng loại ĐVHC) thì được tăng thêm một công chức.

Có thể thấy, dự thảo chính sách mà Bộ Nội vụ đề xuất là rất cần thiết và giải quyết đúng vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đồng thời có tính dự báo tốt cho việc thực thi chủ trương sắp xếp ĐVHC giai đoạn sắp tới. Hy vọng, dự thảo chính sách này sớm được thông qua, để chúng ta kịp thời giữ chân vào bảo đảm công bằng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trước mắt, cần có hướng dẫn để tạm dừng việc tinh giản biên chế theo biểu biên chế; bổ sung tạm thời cán bộ, công chức ở những xã có quy mô dân số vượt quá cao so với tiêu chuẩn, bởi hiện nay, nhiều cán bộ, công chức cấp xã có vẻ không còn đủ sức vượt qua áp lực công việc đang đè nặng hằng ngày!

CHIẾN THẮNG