Có lộ trình tăng học phí phù hợp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc thu học phí được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo đó, chính quyền cấp tỉnh sẽ quyết định mức học phí trong hệ thống phổ thông trên địa bàn. Nghị định 81 cũng quy định theo vùng miền, có mức trần, mức sàn và có lộ trình, các địa phương căn cứ tình hình của địa phương để quyết định mức học phí phù hợp. Thực tế, Hải Phòng đã miễn hoàn toàn học phí.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Với các trường đạt chuẩn kiểm định quốc gia và quốc tế thì được phép thu theo định mức kinh tế-kỹ thuật do Nhà nước tính toán và quyết định.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới các bộ, ngành, địa phương đề nghị giữ ổn định mức học phí. Tháng 8-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tiếp tục ban hành công văn chỉ đạo việc thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Gần đây nhất, ngày 24-5-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới các địa phương, lãnh đạo các trường đại học, trong đó có nhắc nhở, lưu ý chỉ đạo các đơn vị về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khuyến cáo các địa phương, các trường căn cứ tình hình thực tế để xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp, chia sẻ khó khăn với phụ huynh, góp phần bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội; có chính sách miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ trong hoạt động giáo dục và đào tạo; hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để các em có đủ sách đến trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để thực hiện trách nhiệm giải trình với người học, với xã hội về các mức thu và các khoản thu.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nghe các đại biểu phát biểu. Ảnh: TRỌNG HẢI

“Điều này cũng đang nhắc nhở các địa phương nhưng cũng như các trường đại học thực hiện và việc công khai các mức thu cũng là một trong các nội dung cần phải tiến hành giải trình trước xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Đề nghị bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa định giá

Về giá sách giáo khoa, “tư lệnh” ngành giáo dục nói, vấn đề này thực hiện theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo nghị quyết, việc biên soạn sách giáo khoa được thực hiện theo hướng xã hội hóa, các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính trước khi xuất bản và phát hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà xuất bản thực hiện nghiêm các biện pháp để xuất bản sách giáo khoa có thể dùng nhiều lần. Các bộ sách xuất bản mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã thực hiện đầy đủ như vậy.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nhiều lần ban hành các văn bản chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục thực hành tiết kiệm tối đa, cắt giảm các khoản chi phí trung gian để giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng cũng như các chi phí khác để bảo đảm giá sách giáo khoa được thấp nhất. Bộ đã chỉ đạo nhà xuất bản thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về cung cấp sách giáo khoa cho học sinh, các đối tượng thuộc chính sách xã hội, học sinh các vùng và đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục cung cấp các bản sách ở dạng PDF miễn phí để học sinh có thể tiếp cận được ngay từ khi sách bắt đầu phát hành. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các kênh phân phối, giảm chi phí phát hành, đẩy mạnh tái cơ cấu nhà xuất bản theo hướng tinh gọn nhân sự, bộ máy để tiết giảm tối đa các khâu trung gian. Một trong những giải pháp quan trọng, căn cơ là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn ngày 22-9-2021 đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và Quốc hội bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá. “Cho đến thời điểm này Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiên trì kiến nghị này”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

CHIẾN THẮNG