Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, dự kiến, phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 13-12-2022 và bế mạc ngày 16-12-2022 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

leftcenterrightdel
 Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VPQH

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về: Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Ngoài ra, về hoạt động đối ngoại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2022; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: Việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Về công tác khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11-2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10-2022).

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự phòng xem xét các nội dung sau: Việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV; Giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; Quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch và một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

NGUYỄN THẢO