Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 3 dự án luật đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đó là các dự án: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Mỗi dự án luật này đều còn những vấn đề lớn và những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến để hoàn thiện báo cáo, tờ trình bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét và nhất trí trình Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ năm.

Về 2 dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ năm, quyết định thông qua tại Kỳ họp thứ sáu.

Tuy nhiên, đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị lùi thời gian trình Quốc hội xem xét lần đầu tại Kỳ họp thứ sáu, quyết định thông qua tại Kỳ họp thứ bảy để vừa bảo đảm về tiến độ, vừa bảo đảm về chất lượng của dự án luật. Trường hợp Ủy ban Quốc phòng và An ninh có thể hoàn thành tốt việc chuẩn bị 2 dự án luật này thì có thể trình bổ sung như đề nghị của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan tiến hành các bước để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến về 3 dự án luật này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét và nhất trí với đề nghị dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; đề nghị Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại Kỳ họp thứ năm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. 

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án đường kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay - Tà Gụ kết nối với quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707 (xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện thẩm tra dự án này.

Nhấn mạnh rằng thời gian còn lại đến Kỳ họp thứ năm của Quốc hội rất ngắn, khối lượng công việc còn lại rất nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật sau phiên họp này chủ động tổng hợp toàn bộ các nội dung còn lại để chuẩn bị cho Phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 5; Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Pháp luật chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; lưu ý các cơ quan hữu quan chuẩn bị chương trình Phiên họp tháng 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội một cách hợp lý nhất trong bối cảnh các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Nhất trí đề xuất sửa đổi 2 luật về xuất cảnh, nhập cảnh

Trước khi bế mạc phiên họp, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề nghị dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp. 

Đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết dùng 1 luật để sửa 2 luật như tờ trình của Chính phủ; coi đây là sự cố gắng lớn trong đổi mới công tác quản lý nhà nước của Chính phủ nói chung và của Bộ Công an nói riêng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, làm rõ những nội dung theo ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng, khắc phục khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội với tinh thần mở rộng cửa để hội nhập và phát triển đất nước.

Với 100% thành viên có mặt biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét bổ sung dự án luật vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; cho ý kiến, thông qua dự án luật này theo quy trình 1 kỳ họp tại Kỳ họp thứ năm.

CHIẾN THẮNG