Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung phiên họp. 

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình của Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về: Sự cần thiết ban hành luật; hồ sơ đề nghị xây dựng luật và hồ sơ dự án luật; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của dự thảo... Đồng thời, cho ý kiến và góp ý đối với nhiều nội dung cụ thể liên quan đến các chính sách cơ bản của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có phát biểu giải trình, tiếp thu làm rõ một số nội dung trọng tâm liên quan đến dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. 

Kết luận nội dung phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, qua thảo luận, đa số ý kiến cho rằng, hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an toàn, trật tự ở cơ sở đã cơ bản bảo đảm theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh năm 2023; cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 5 và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Đồng thời, hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra sơ bộ, trong đó chú ý rà soát, chỉnh lý dự thảo luật tương thích với các luật khác. Tại các điều khoản chuyển tiếp cần nghiên cứu xác định nhu cầu sửa đổi, bổ sung các luật khác liên quan đến vấn đề này, cũng như việc tuân thủ Luật An ninh quốc gia và các luật khác về quốc phòng, an ninh, ngân sách, về tổ chức, biên chế lực lượng ở cấp cơ sở...

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra cùng các cơ quan hữu quan cần chuẩn bị hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, công phu, kỹ lưỡng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, sau phiên họp, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội ban hành Thông báo kết luận nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. 

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng về Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ báo cáo Quốc hội về việc đưa dự án luật này vào chương trình cụ thể...

THẢO PHƯƠNG