Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng... Đại biểu trong Quân đội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Hội nghị báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội

Vương Đình Huệ và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN

 


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Đây là Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm triển khai thực hiện thống nhất, kịp thời, có hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết quan trọng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển vùng. 

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, Vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Đông Nam Bộ phải là vùng phát triển năng động, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác.

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 của Vùng Đông Nam Bộ theo đó tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 8,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 380 triệu đồng, tương đương 14.500 USD; tỉ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30 - 35%; tỉ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70 - 75%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới... Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

* Tại điểm cầu Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

 

 


Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

 


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam. Dự có đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam và các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn. 

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN