Hội nghị khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chương trình số 86-CTr/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW sát với đặc điểm, tiềm lực của địa phương. Nhờ đó có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng được nâng lên.

leftcenterrightdel
Các đồng chí chủ trì hội nghị. 

Phát huy được sức mạnh của các địa phương, tổ chức chính trị, xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Tiêu biểu như Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tạo điều kiện cho 18.124 hội viên người dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ hơn 906,2 tỷ đồng.

Các huyện biên giới: Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai phân bổ hơn 257,2 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với kinh phí 5,1 tỷ đồng; sửa chữa và xây dựng mới 27 ngôi nhà cho các gia đình chính sách và triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và xác định nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với chương trình, đề án của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Chương trình số 86-CTr/TU; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh...

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN