leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị

3 năm qua, Tỉnh ủy Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Xác định 4 nội dung trọng tâm, đột phá trong cả nhiệm kỳ và  các nội dung đột phá từng năm. Tuyên truyền rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức phong phú như: Sinh hoạt chính trị tư tưởng, học tập chuyên đề, thi tìm hiểu, phát hành sách và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều mô hình, cách làm hay, gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen các tập thể và cá nhân.

Về thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sau giải phóng, từ một tỉnh bị chiến tranh tàn phá nặng nề, 1/3 dân số thiếu đói đến nay nền kinh tế của tỉnh Gia Lai có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông, lâm nghiệp-công nghiệp và dịch vụ phát triển toàn diện. Năm 2018, toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,04%. Từ một tỉnh sau giải phóng có 95% đồng bào dân tộc thiểu số mù chữ, đến năm 2018, 100% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở; có 36,8% trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều đạt được những kết quả quan trọng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân trong tỉnh Gia Lai; UBND tỉnh Gia Lai cũng tặng bằng khen cho 21 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN