Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, ngày 13-2-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ra Chỉ thị số 12-CT/TU “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh”. Sau 1 năm thực hiện đã làm thay đổi nhận thức của người dân từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tự tin tham gia vào xây dựng NTM và trở thành phong trào sâu rộng trong làng. Hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư làm thay đổi bộ mặt của làng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong làng được nâng lên rõ rệt, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến tích cực. Sinh hoạt, tập quán của người dân trong làng từng bước thay đổi theo hướng văn minh, xóa bỏ được tập quán chăn nuôi thả rông, nuôi gia súc dưới sàn nhà. Môi trường ngày càng được cải thiện; trật tự an ninh trong làng được giữ vững.

leftcenterrightdel
Đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (người đứng giữa chỉ tay) kiểm tra thực tế tại làng Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện.

Đặc biệt, Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh” được người dân hưởng ứng tích cực; tự nguyện hiến 17.611m2 đất nông nghiệp và đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần phải  khắc phục ngay, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định quyết tâm: 39 làng thuộc 38 xã của 15 huyện, thị xã, thành phố đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2019 và các làng đăng ký năm 2018 nhưng chưa đạt chuẩn phải lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt để đạt chuẩn trong năm 2019.

Các giải pháp được xác định là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Chính phủ và Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng làng NTM. Chú trọng đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, hội viên đảm trách từng phần việc trong triển khai xây dựng làng NTM. Huy động mọi nguồn lực của xã hội để xây dựng, trong đó, ưu tiên phát triển sản xuất…

Trước đó, Tỉnh ủy và đoàn cán bộ của tỉnh Gia Lai đã đến khảo sát thực tế tại làng Plei Hek và làng Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN