Chiều 16-8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

110.000 tỷ đồng chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm

Báo cáo tại phiên họp về sự cần thiết xây dựng dự án luật này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, triển khai Luật Đấu giá tài sản, đội ngũ đấu giá viên và tổ chức đấu giá tài sản ngày càng trưởng thành, lớn mạnh với số lượng hơn 1.200 đấu giá viên và gần 600 tổ chức đấu giá tài sản. Trình tự, thủ tục đấu giá thống nhất, chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản.

Tài sản đấu giá ngày càng được mở rộng, nhiều cuộc đấu giá được tổ chức thành công với giá trị bán được cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm, nộp ngân sách nhà nước đạt giá trị lớn: Theo số liệu thống kê, từ tháng 7-2017 đến tháng 12-2022, các tổ chức đấu giá tài sản đã tổ chức hơn 200.000 cuộc đấu giá, chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm là gần 110.000 tỷ đồng. Qua đó, đóng góp tích cực cho việc quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Chất lượng dịch vụ đấu giá nhìn chung còn bất cập, tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá ngày càng có xu hướng tinh vi, phức tạp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận, thực tiễn thực hiện Luật Đấu giá tài sản cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Đó là, một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn. Việc áp dụng trình tự, thủ tục đấu giá đối với một số loại tài sản đặc thù còn gặp khó khăn. Chất lượng của đội ngũ đấu giá viên vẫn còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề; còn tình trạng đấu giá viên vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, chất lượng dịch vụ đấu giá nhìn chung còn bất cập, tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá ngày càng có xu hướng tinh vi, phức tạp; cơ chế kiểm soát còn bộc lộ một số vướng mắc; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá còn một số hạn chế, khó khăn.

“Còn tình trạng người có tài sản đấu giá chưa thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, thậm chí một số trường hợp còn có biểu hiện thông đồng, móc nối để trục lợi; việc giám sát quá trình đấu giá không thường xuyên, thậm chí là buông lỏng. Công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương còn hạn chế nên việc phát hiện, chấn chỉnh sai phạm có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nói.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đấu giá tài sản là rất cần thiết và cấp bách.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại phiên họp.  

Cha, mẹ, vợ, chồng... không được đấu giá cùng một tài sản

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, dự thảo luật này sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên; tổ chức, hoạt động, quyền, nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản nhằm bảo đảm các đối tượng muốn trở thành đấu giá viên đều được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề phù hợp với tính chất nghề nghiệp đấu giá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nâng cao chất lượng của đội ngũ đấu giá viên trong hoạt động hành nghề...

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản để bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi; bổ sung việc niêm yết đấu giá, việc xem tài sản đấu giá, thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung việc xét duyệt yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá đối với một số loại tài sản đặc thù như quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản; việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá bằng hình thức trực tuyến, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Đáng chú ý, dự thảo luật còn quy định các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một tài sản như cha, mẹ, vợ, chồng, công ty mẹ, công ty con... để bảo đảm tính khách quan, tránh tình trạng thông đồng, dìm giá...

THẢO NGUYÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.