Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, tại Phiên họp thứ 25 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự sau khi tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ năm. 

Dự thảo luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý có 6 chương với 34 điều, trong đó bổ sung mới 1 điều, tách 1 điều thành 2 điều, bỏ 2 điều và chỉnh sửa nội dung và kỹ thuật lập pháp ở 32 điều.

Về giải thích từ ngữ, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm cụ thể, rõ ràng, tránh chồng chéo ngay trong giải thích, bảo đảm thống nhất với khái niệm “khu quân sự” và các nội dung của dự thảo luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chỉnh lý lại khái niệm công trình quốc phòng; đồng thời, bổ sung nội dung “công trình quốc phòng có thể nằm trong hoặc ngoài khu quân sự” cho rõ nghĩa như khoản 1 Điều 2 dự thảo luật tiếp thu, chỉnh lý.

leftcenterrightdel

 Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới báo cáo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Về khái niệm “khu quân sự”, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chỉnh lý lại khái niệm này, đồng thời rà soát, chỉnh lý lại quy định cho thống nhất, chặt chẽ, khả thi, thể hiện tại Điều 17 dự thảo luật.

Đối với quy định về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với cơ quan soạn thảo dự án luật rà soát kỹ lưỡng cách phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự để quy định cụ thể, rõ ràng, khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện. Theo đó, đề nghị cho tách Điều 5 thành 2 điều: Điều 5 quy định công trình quốc phòng và khu quân sự được phân loại theo chức năng nhiệm vụ, mục đích sử dụng; Điều 6 quy định công trình quốc phòng và khu quân sự được phân nhóm theo tính chất quan trọng, yêu cầu quản lý, bảo vệ.

Về công trình lưỡng dụng, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để thống nhất với Luật Quốc phòng, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã tổng hợp quy định tại khoản 17 Điều 2 và khoản 5 Điều 3 để xây dựng Điều 7 (Công trình lưỡng dụng).

Một số ý kiến đề nghị làm rõ và rà soát quy định tại khoản 3 về thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội trường. 

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cho biết, theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai năm 2013 cũng như dự thảo Luật Đất đai đang sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội, để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đối với đất quốc phòng, khu quân sự sang mục đích khác thì khu đất đó phải thuộc danh mục đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng, bàn giao cho địa phương quản lý để phát triển kinh tế - xã hội trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và phương án sắp xếp nhà đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vì vậy, quy định về thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự sang mục đích khác tại dự thảo luật là phù hợp, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc thu hồi đất quốc phòng đối với các trường hợp khu đất quốc phòng cần thu hồi chưa thuộc danh mục chuyển mục đích sử dụng trong Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm khắc phục một số bất cập hiện nay trong chuyển mục đích sử dụng và thu hồi đất quốc phòng, đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu sửa đổi nội dung về chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích khác để thống nhất với dự thảo luật này, với hệ thống pháp luật hiện hành và các dự thảo luật đang trình Quốc hội về thẩm quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự sang mục đích khác (bao gồm cả chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng)…

CHIẾN THẮNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.