leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng kết Chương trình "Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới"...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Về dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tiêu đề báo cáo; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028… Trên cơ sở kết quả thảo luận, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để chuẩn bị trình xin ý kiến tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Báo cáo được tổng hợp, xây dựng trên cơ sở hơn 400 đề xuất, kiến nghị qua đại hội công đoàn các tỉnh, ngành, là những nội dung lớn mà đoàn viên công đoàn, người lao động và các cấp công đoàn gửi gắm tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận để đóng góp những ý kiến vào dự thảo các văn bản trình tại hội nghị. Sự chuẩn bị tốt của Hội nghị Ban Chấp hành lần này về các nội dung nói trên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến vào báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp; Báo cáo tổng kết công tác tài chính công đoàn 5 năm giai đoạn 2018 - 2022; thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện một số quy trình công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác…

Tin, ảnh: VÂN ANH – HẢI NGUYỄN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.